• Longgeneeskunde
  • Neurologie
  • algemeen

Op 14 juni bereikte ons het bericht van Philips over een mogelijk veiligheidsrisico bij verschillende beademingsapparaten, waarbij de Dreamstation de meest gebruikte is. Op dit moment is niet duidelijk hoe groot dit risico is. Ook weten we niet of alle patiënten risico lopen of dat het slechts een deel van de patiënten betreft.

Wij hopen de komende dagen meer te horen van de leveranciers en Philips. Ook ontvangen wij dan het advies van de Inspectie van de gezondheidzorg. Bij nieuwe informatie brengen wij u via de website op de hoogte.

Neem bij grote twijfel of een specifieke vraag contact op met uw behandelteam.