• Oncologie
  • Urologie
  • Gynaecologie
  • Maag-, darm- en leverziekten
  • Dermatologie
  • Interne geneeskunde
  • Longgeneeskunde
  • algemeen
  • chirurgie
  • ziekenhuis

Jong en kanker: dat verandert alles 

Deze week is ZorgSaam Ziekenhuis officieel gestart gegaan met AYA-zorg. AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor AYA’s (adolescents and young adults, ofwel jongvolwassenen) in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar die de diagnose kanker hebben gekregen. Deze AYA’s zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Deze AYA-zorg gaat uit van de vraag: “Wie ben jij en wat heb je nodig?” tijdens en ook na kanker.

Het AYA-team is feestelijk gestart bij ZorgSaam

AYA-team ZorgSaam

In het AYA-team (www.zorgsaam.org/aya) zitten zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd.

Wanneer je in de bloei in je leven staat en er abrupt verandering in komt, dan verdient de AYA de zorg die past bij zijn of haar leeftijd. Een jongere patiënt is immers op geen enkel vlak te vergelijken met de oudere patiënt. Maaike van den Biggelaar, verpleegkundig specialist i.o. van het Mammacentrum en lid van het AYA-team van ZorgSaam

AYA-zorg in ZorgSaam ziekenhuis

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze AYA’s komen terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich soms anders kunnen gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. Ook speelt erfelijke aanleg vaker een rol bij het ontstaan van de kanker. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van ZorgSaam werkt samen met het Erasmus MC en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk (www.ayazorgnetwerk.nl). Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is.