• Longgeneeskunde
  • algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

Op 17 november is het ‘Wereld – COPD dag’. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan deze veel voorkomende longziekte. Ook in ons ziekenhuis maken we van deze dag gebruik om extra informatie te verstrekken over COPD, zo vertelt longarts Geert van Pottelberge.

COPD is een veel voorkomende ziekte van de luchtwegen en longen en staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’: het is een aanslepende ziekte waarbij de luchtpijpvertakkingen en kleine luchtwegen vernauwen en waarbij de longblaasjes stuk gaan.

Ongeveer 5% van de personen ouder dan 45 jaar heeft COPD, en gemiddeld ontwikkelen 9 op 1000 personen per jaar COPD. Dat betekent dat er in Zeeuws-Vlaanderen elk jaar ongeveer 900 personen deze aandoening krijgen.

De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van COPD is het roken van tabak (sigaretten, roltabak, sigaren, pijp). Daarnaast kunnen ook blootstelling aan rook van verbranding van hout, blootstelling aan stof en luchtvervuiling bijdragen tot het ontstaan van COPD.

COPD geeft klachten van toegenomen kortademigheid bij inspanning, langdurig hoesten en vaak opgeven van slijmen. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij andere ziekten, maar indien je ouder bent dan 45 jaar, en indien je rookt of gerookt hebt, dan is het zeker nuttig om je te laten testen op COPD.

COPD kan eenvoudig opgespoord worden via een longfunctie test: hierbij dient men krachtig in en uit te ademen in een toestel, en deze meet dan of er luchtwegvernauwing aanwezig is of niet. Deze test kan vaak gebeuren bij de huisarts, of de huisarts kan je hiervoor verwijzen naar de polikliniek longgeneeskunde van ZorgSaam.

De belangrijkste preventieve actie bij COPD is stoppen met roken. Door te stoppen met roken verhinder je de ontwikkeling van COPD. Indien je al COPD hebt, dan zorgt rookstop er voor dat de ziekte niet erger wordt. Deelname aan een rookstopbegeleidingsprogramma bij de huisarts, praktijkondersteuner of longverpleegkundige verhoogt de succeskansen op een rookstop. COPD wordt vaak behandeld door de arts met inhalatiemedicatie (puffers). Ook lichaamsbeweging (wandelen, fietsen, zwemmen en fitness) is gunstig voor de gezondheid en algemeen welbevinden van de COPD patiënten.

De afdeling longgeneeskunde van ZorgSaam heeft een team zorgverleners dat gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van COPD. De longartsen, Physician assistant, longverpleegkundigen, longfunctie assistenten, fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen werken intensief multidisciplinair samen binnen het zorgpad COPD, waarbij de complexe zorg voor patiënten met ernstig COPD wordt gecoördineerd. De verpleegafdeling longgeneeskunde heeft een uitgebreide expertise in het opvangen, stabiliseren, ondersteunen en intensief behandelen van ernstig zieke COPD patiënten.

Dit jaar is het wereldwijde thema voor de Wereld COPD-dag “Goed leven met COPD – Everybody, Everywhere”. Hoewel COPD geen genezing heeft, zijn er veel manieren om actief te leven. Vraag maar aan COPD patiënt bij ZorgSaam, meneer Reinkemeijer…

Een patiënt aan het woord

Meneer Reinkemeijer weet als geen ander wat COPD is. De nu 76 jarige uit Breskens, sterkt aan op een revalidatieafdeling in Hulst. “Na een aanval van COPD had ik een tiental dagen in het ziekenhuis in Terneuzen gelegen. Niet voor de eerste keer hoor, ik heb al zo’n 25 jaar COPD, van de lichtste categorie tot vrij zwaar. Ik heb al zo’n 15 keer in De Honte gelegen. Je krijgt dan Prednison en na verloop van tijd knap je op. Maar toen ik dit keer weer thuis was, kreeg ik meteen nog een aanval. Mijn huisarts vond het daarom zinvol om eens goed aan te sterken op een revalidatieafdeling. En dat doe ik nu.”

Blijf de dingen doen die je nog kunt! Meneer Reinkemeijer

“Kijk, al jarenlang COPD hebben is natuurlijk niet fijn. Maar ik vind dat je niet moet laten beperken. Blijf de dingen doen die je nog kunt! Vroeger ging ik veel golfen en fietsen, nu gaat dat niet meer maar dan ga ik met mijn vrouw naar buiten, zij op de fiets en ik in mijn scootmobiel. Lekker erop uit. Als je de signalen dat het misgaat op tijd onderkent en het op tijd meldt zodat het behandeld kan worden, is er nog veel mogelijk!”