Tweemaal per week worden de bevindingen vanuit de uitgevoerde onderzoeken besproken tijdens de mammateambespreking. Ook is er eenmaal per week de mogelijkheid om patiënten te bespreken via videoconferentie met het Eramus MC.

Ook na een eventuele operatie worden de resultaten besproken. Tijdens zo’n bespreking zijn de volgende specialisten aanwezig: chirurg, radioloog, patholoog, internist-oncoloog, plastisch chirurg, verpleegkundig specialist mammacare, verpleegkundig specialist oncologie, mammacareverpleegkundige, radiotherapeut (ZRTI) en nucleair arts (Adrz). Gezamenlijk wordt beoordeeld of verder onderzoek en/of behandeling noodzakelijk is.