De mammacareverpleegkundige is samen met de verpleegkundig specialist een belangrijk aanspreekpunt op het Mammacentrum. Na de diagnose en tijdens en na de behandeling van borstkanker verzorgen zij de opvang, voorlichting en begeleiding.

Wanneer er borstkanker wordt geconstateerd, brengt dit vaak veel angst en onzekerheid met zich mee. Vaak zal de behandeling zowel lichamelijk als geestelijk zeer ingrijpend zijn. Voor ondersteuning bij vragen en problemen die te maken hebben met borstkanker en de behandeling ervan, kunt u zich wenden tot de mammacareverpleegkundige of de verpleegkundig specialist.

Onze mammacareverpleegkundigen

Bekijk hier het overzicht van specialisten die betrokken zijn bij het Mammacentrum van ZorgSaam.