Snelle toegang

Als u ziekteverschijnselen hebt die op kanker zouden kunnen wijzen, ontstaat onzekerheid en angst. Het is belangrijk dat snel duidelijk wordt wat er precies aan de hand is. Wanneer uw huisarts u verwijst naar onze afdeling oncologie, roepen we u altijd binnen 14 dagen op voor een eerste gesprek met de oncoloog.

Wanneer uw huisarts uw symptomen verdacht vindt, kan die contact opnemen met één van onze oncologen. Meestal kunt u dan nog dezelfde week terecht bij de oncoloog. Vaak spreken we dan alvast gerichte onderzoeken af (zoals foto’s en bloedonderzoeken), zodat er bij een eerste gesprek met de oncoloog al meer bekend is over wat er aan de hand is.

 

De chemo in Oostburg was goed te doen. De dames zijn daar zo meelevend. Ik ben heel tevreden. Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland, daar kunnen ze nog veel leren van ZorgSaam. Hier ben je mens en geen nummer! Een tevreden patiënt

Samenwerking

De oncologen van ZorgSaam Ziekenhuis werken nauw samen met collega’s uit andere ziekenhuizen. Er is wekelijks overleg met UZ Gent, het ErasmusMC/Daniël den Hoed Kliniek in Rotterdam en met het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) te Vlissingen.

Daarnaast is ZorgSaam Ziekenhuis onderdeel van het Embraze netwerk: een samenwerkingsverband van ziekenhuizen in Zuidwest Nederland (regio Zeeland, Rotterdam, West-Brabant).

Bij ZorgSaam Ziekenhuis vinden we het belangrijk goede bereikbare en toegankelijke oncologische zorg te leveren, waarbij de kwaliteit gewaarborgd is. U wordt daar waar het kan in ons eigen ziekenhuis behandeld. Voor een aantal behandelingen is het nodig om te verwijzen naar een ander ziekenhuis. Dit zal altijd gebeuren in overleg met u.

Hier vindt u meer informatie over de ziekenhuizen met wie wij samenwerken en voor welke behandelingen wij naar een ander ziekenhuis verwijzen.

Kwaliteit

ZorgSaam Ziekenhuis voldoet aan de SONCOS– en Qualicor Europe (voorheen NIAZ)-criteria. Dit is een pakket van eisen  waaraan voldaan moet worden om te waarborgen dat we kwalitatief goede oncologische zorg bieden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op de naleving van deze eisen.