Bij uw bezoek aan het Mammacentrum wordt u eerst gezien door de chirurg of de verpleegkundig specialist. Deze informeert naar uw klachten, medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, etc. Vervolgens vindt er lichamelijk onderzoek plaats.

Aansluitend wordt u verwezen naar de afdeling Radiologie voor een mammografie en/of echografie van de borst. De radioloog zal de foto en de echo direct beoordelen. In sommige gevallen verricht de radioloog tijdens de echografie een punctie. Hierbij wordt weefsel vanuit de afwijking verwijderd om te kunnen laten onderzoeken door de patholoog. Doel hiervan is om duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen een goedaardige en kwaadaardige afwijking.

De chirurg of verpleegkundig specialist bespreekt vervolgens met u de resultaten van het lichamelijk onderzoek, de mammografie en de echografie. Indien nodig wordt er een vervolgcontrole afgesproken.

Vervolgafspraak

Als er een punctie is verricht, is de uitslag hiervan na 2 tot 3 dagen bekend. Voor het bespreken van deze uitslag wordt een tweede afspraak gemaakt.

In een aantal gevallen wordt op mammografie een afwijking geconstateerd, die niet is terug te vinden met de echografie. In dit geval kan de radioloog geen echogeleide biopsie uitvoeren. Indien de radioloog toch adviseert een biopsie uit te uitvoeren, zal dit onder röntgendoorlichting gebeuren. Een dergelijke punctie wordt stereotaxie genoemd. Een stereotactisch biopt kan niet gedurende het eerste bezoek gebeuren en hiervoor zal een vervolgafspraak worden gemaakt.

Ook kan het zijn dat de mammografie en echografie niet voldoende duidelijk zijn om een juiste diagnose te kunnen stellen. Er kan dan geadviseerd worden om een MRI van de borst te laten maken. Ook voor dit onderzoek zal een vervolgafspraak worden gemaakt.