B-bewust is een (online) hulpmiddel wat ontwikkeld is door de Borstkankervereniging in samenwerking met het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO is een Nederlands kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg). Het informeert en helpt patiënten bij het voorbereiden van gesprekken met de (medisch) specialisten. Dit kan helpen om de informatie te krijgen die u nodig heeft en bij het maken van keuzes.

Op www.b-bewust.nl staat informatie over borstkanker en erfelijke belasting. Ook kan via deze website een checklist worden samengesteld met vragen die voor u belangrijk zijn. Via 13 themalijsten kunnen voorbeeldvragen geselecteerd worden. U selecteert de vragen die voor u op dat moment relevant zijn en plaatst die op uw eigen checklist. Zo bent u goed voorbereid, kunt u het gesprek beter volgen en is de kans groot dat u de informatie beter onthoudt. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers.