• algemeen
  • interne geneeskunde & mdl-ziekten

algemeen interne geneeskunde & mdl-ziekten Bijeenkomst STOMA vereniging

Uitnodiging

De regio Zuid-West van de Stomavereniging nodigt je uit voor een inloopbijeenkomst. Stomadrager, partners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Aanmelden/informatie

Er kunnen maximaal 12 mensen aanwezig zijn. Meld je daarom aan door een mail te sturen naar Henny Bastiaansen. Bij haar kun je ook terecht met eventuele vragen. h.bastiaansen@stomavrijwilliger.nl

Locatie: ZorgSaam Ziekenhuis Wielingenlaan 2 vergaderzaal 5, Route 11

Datum: 15 juni tijd 13.30 – 15.30 uur