Toestemming uitwisseling medische gegevens

Formulier downloaden  

 

ZorgSaam biedt de mogelijkheid aan andere zorgverleners, zoals apothekers om uw medische gegevens te raadplegen. Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als zij een behandelrelatie met u hebben en zien alleen die informatie die voor hun specialisme noodzakelijk is. Door uw toestemming te geven om medische gegevens uit te wisselen maakt het mogelijk dat:

  • Uw medisch specialist uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stelt aan andere zorgverleners. Hierdoor hebben zij bij uw behandeling een completer beeld van uw medische situatie;
  • Onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige afspraken voorkomen worden.

Belangrijk

Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

Geeft u toestemming?

Voor de uitwisseling van uw medische gegevens is uw officiële toestemming nodig. Uw beslissing nemen we op in uw patiëntendossier, ook wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet te laten inzien. Voor het geven van uw toestemming vult u een formulier in. Dit is verkrijgbaar bij de poliklinieken, bij de patiëntenregistratie, bij de receptie van de ziekenhuislocaties of u kunt het hieronder downloaden. U kunt uw beslissing altijd weer veranderen. Dit kan ook weer door het invullen van het formulier. 

U kunt het formulier inleveren op een van de volgende manieren:

  • Geef dit formulier af bij ZorgSaam, balie patiëntenregistratie Oostburg/Hulst/Terneuzen (legimitatiebewijs verplicht).
  • Verstuur dit formulier per post naar ZorgSaam, Antwoordnummer 528, 4530 WB Terneuzen, t.a.v. Zorgadministratie (vertrouwelijke informatie). U moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen.
  • E-mail dit formulier naar zorgadministratie@zzv.nl en voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe.

Meer informatie 

Voor uitgebreide informatie over het verlenen van uw toestemming voor het uitwisselen van medische informatie verwijzen wij u naar de volgende brochures: 

 

 

 

Een samenvatting van bovengenoemde informatie kunt u ook in de ziekenhuislocaties verkrijgen. Vraagt u er naar bij de polikliniek, bij de patiëntenregistratie of bij de receptie. Voor vragen over het uitwisselen van medische informatie kunt u terecht bij de zorgadministratie van ZorgSaam via zorgadministratie@zzv.nl