Kosten en verzekering

Verwijsbrief

Voor medisch specialistische of ziekenhuiszorg geldt dat u altijd moet zijn doorverwezen door een huisarts of een andere medisch specialist. Zonder verwijzing vergoedt uw verzekeraar de zorg niet. Als er sprake is van een spoedgeval, bijvoorbeeld als u binnenkomt via de ambulance, is een verwijzing niet nodig.

Zorgverzekeraars

Als we een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan sturen wij de rekening/factuur naar uw verzekering. Het gaat hierbij om zorg die onder de basisverzekering valt. Als er geen contract is, krijgt u de rekening thuisgestuurd. Hierbij het overzicht van zorgverzekeraars.

Zorgproducten

Sinds enige jaren rekenen we de verleende zorg af voor het gehele zorgtraject. Dit zorgtraject noemt men een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Hiermee bedoelen we alle activiteiten en verrichtingen van medisch specialisten en ziekenhuis, die nodig zijn voor de behandeling van de zorgvraag van de patiënt.

Prijsoverzicht 

Bekijk op deze pagina het prijsoverzicht.

Meer informatie

U kunt bij ons terecht voor informatie over het prijsoverzicht DBC, rekeningen en uw eigen risico. U kunt hiervoor mailen naar infodbc@zzv.nl. Of bekijk onderstaande informatie: