Kosten en verzekering

Verwijsbrief

Voor medisch specialistische of ziekenhuiszorg geldt dat u altijd moet zijn doorverwezen door een huisarts of een andere medisch specialist. Zonder verwijzing vergoedt uw verzekeraar de zorg niet. Als er sprake is van een spoedgeval, bijvoorbeeld als u binnenkomt via de ambulance, is een verwijzing niet nodig.

Zorgverzekeraars

Als we een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan sturen wij de rekening/factuur naar uw verzekering. Het gaat hierbij om zorg die onder de basisverzekering valt. Als er geen contract is, krijgt u de rekening thuisgestuurd. Hierbij het overzicht van zorgverzekeraars.

Eigen risico

Behandelingen die vergoed worden uit het basispakket worden door het ziekenhuis rechtstreeks gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering. Wanneer vergoeding heeft plaatsgevonden door uw ziektekostenverzekering aan het ziekenhuis kan verrekening plaatsvinden van het Wettelijk Eigen Risico. Verrekening van dit Eigen Risico wordt afgehandeld door uw ziektekostenverzekering. Dit geldt ook voor laboratorium- en röntgenonderzoeken of andere onderzoeken die uw huisarts heeft aangevraagd in het ziekenhuis.

Bepaalde behandelingen kunnen voor eigen rekening zijn. Met name behandelingen die eventueel vergoed worden vanuit een aanvullend pakket. Wij raden u aan om vooral bij fysiotherapie, diëtetiek of sterilisatie na te gaan of uw behandeling wordt vergoed.

 

 

Zorgproducten

Sinds enige jaren rekenen we de verleende zorg af voor het gehele zorgtraject. Dit zorgtraject noemt men een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Hiermee bedoelen we alle activiteiten en verrichtingen van medisch specialisten en ziekenhuis, die nodig zijn voor de behandeling van de zorgvraag van de patiënt.

Uitlegvideo Betalen van ziekenhuiszorg

Prijsoverzicht 

Bekijk hier het prijsoverzicht.

Buitenlandse patiënten (of in het buitenland verzekerd)

Indien u in Nederland verblijft of een spoedbehandeling ondergaat kunnen de kosten eventueel verrekend worden in Nederland met een geldige Europese Ziekteverzekeringskaart. Deze kan ook na de behandeling worden opgestuurd, bij voorkeur via mail naar afzz@zzv.nl. Indien deze niet in uw bezit is tijdens uw behandeling wordt per pin een VOORSCHOT-betaling gevraagd. Indien u niet in Nederland verblijft en gebruik maakt van geplande zorg dient altijd per pin een VOORSCHOT-betaling te worden voldaan. Dit voorschot zal later verrekend worden met de werkelijke kosten. Indien u geen Europese Ziekteverzekeringskaart kunt verkrijgen, dient bij opname een garantverklaring in ons bezit te zijn. Deze G.o.P (Guarantee of Payment) kan worden verstrekt door uw ziektekostenverzekering.

Foreign patients (or insured abroad)

If you stay in the Netherlands or undergo emergency treatment, the costs may be settled in the Netherlands with a valid European Health Insurance Card. This card can also be sent after treatment, preferably by mail to afzz@zzv.nl. If this card is not in your possession during your treatment, we ask for a PRIORITY payment per PIN. If you do not stay in the Netherlands and make use of scheduled care, a prepayment must be paid by PIN. This advance will be settled later with the actual costs. If you do not have a European Health Insurance Card, you must be in possession of a guarantee statement. Your health insurance can provide this G.o.P (Guarantee of Payment).

Meer informatie

U kunt bij ons terecht voor informatie over het prijsoverzicht DBC en ziekenhuisfacturen. 

  • Voor inhoudelijke vragen over ziekenhuisfacturen, bel naar tel: 0115-677480 of mail infodbc@zzv.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur;
  • Voor vragen over betalingen/incasso van uw ziekenhuisnota, bel naar de debiteurenadministratie op tel: 0115-674541.

Meest gestelde vragen

  • Waarom heb ik de nota van fysiotherapie of diëtetiek zelf ontvangen? Deze kosten worden in eerste instantie gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering, maar worden niet vergoed. Wij adviseren u om hierover telefonisch contact op te nemen met uw ziektekostenverzekering  
  • Hoe kan het dat de nota zo hoog is ? Een DBC heeft een afgesproken aantal stappen van diagnose en behandeling. Op basis van wat gemiddeld nodig is voor een behandeling zijn de stappen en de prijs afgesproken. Het kan voorkomen dat u niet alle stappen doorloopt of nodig heeft. Het gehele bedrag wordt dan echter wel berekend aan de zorgverzekeraar. Ook kan het voorkomen dat u meerdere stappen nodig heeft. Ook dan wordt alleen het afgesproken bedrag in rekening gebracht.

Bekijk hier meer meest gestelde vragen.