Na de SEH

Wanneer u na de behandeling weer naar huis kunt, krijgt u een brief met de bevindingen mee voor uw huisarts. Wilt u deze zo snel mogelijk bij uw huisarts (laten) bezorgen? Als u niet in staat bent met eigen vervoer naar huis te gaan, zal de verpleegkundige samen met u naar een oplossing zoeken. Eventueel kunnen we een taxi voor u bellen. Let op: de taxikosten zijn voor uw eigen rekening.

Als u niet naar huis kan, is het mogelijk dat u na uw behandeling op de SEH opgenomen wordt op één van onze verpleegafdelingen. Ook kunt u worden overgebracht naar een ander ziekenhuis in de regio, zoals het UZ Gent of het ADRZ.