Voor volwassenen

Bij de afdeling psychologie kunt u als patiënt terecht voor psychologische begeleiding, onderzoek en behandeling die samenhangt met een lopende behandeling bij een arts in ons ziekenhuis.

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor u en uw omgeving. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk.

Voorbeelden van klachten kunnen zijn:

  • Concentratie en aandachtsproblemen;
  • Overmatige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep;
  • Symptomen die wijzen op verstandelijke achteruitgang;
  • Klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor is gevonden;
  • Spanningen thuis of op het werk;
  • Klachten die voor komen bij chronische aandoeningen.

Er is nauw overleg tussen de medisch specialist en de psycholoog. De psycholoog verricht psychologisch onderzoek en behandeling. Een deel van het psychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd door een psychologisch medewerker.