ZorgSaam-Pijnbehandelcentrum

Pijnbehandelcentrum

Spreekuur en behandeling in Terneuzen

In ons pijnbehandelcentrum van ZorgSaam kunt u terecht voor de begeleiding en/of behandeling van verschillende pijnklachten. U wordt behandeld door anesthesiologen met specialisatie pijnbestrijding. Voorbeelden van soorten pijn die we behandelen zijn chronisch lage rugpijn (meestal met uitstraling naar één of beide benen), pijn uitgaande van de halswervels (vaak met hoofd- of schouder/armpijn), pijn uitgaande van de borstwervels, complex regionaal pijn syndroom, pijn bij kanker, littekenpijn, zenuwpijn en aangezichtspijn.

ZorgSaam-Pijnbehandelcentrum

Met de wachttijd bedoelen we de periode tussen het moment van het maken van een afspraak en het moment dat u voor die eerste afspraak terecht kunt. ZorgSaam doet er alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. Op deze pagina vindt u onze wachttijden.

Uw huisarts of behandeld arts verwijst u door naar ons pijnbehandelcentrum. U hoeft als patiënt niet zelf te bellen voor een afspraak. Onze poli-assistente zal de afspraak inplannen en het afspraakvoorstel opsturen per post of telefonisch doorgeven. U wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Spoedaanvragen hebben voorrang. Als het om een eerste afspraak gaat, ontvangt u naast de bevestigingsbrief ook een medicatielijst. Graag deze lijst invullen en meenemen.

De Honte

Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen

Contact

Tel: 0115-688484

E-mail: pijnpoli@zzv.nl

Routenummer
84

Andere geïnteresseerden bekeken ook