Rapid Recovery

Sneller uit bed na een heup- of knieoperatie

De vakgroep orthopedie vernieuwt. Rapid Recovery (snel herstel) is de opvolger van het herstelplan. Het herstelplan heeft veel gebracht voor de mensen na een heup- en knie prothese operatie. De zorg en nabehandeling konden echter nóg beter. Rapid Recovery is een programma dat er op gericht is om zo snel als mogelijk na de operatie te werken aan het herstel van mensen die een heup of knie prothese hebben gekregen. Hierdoor is men sneller op de been, ondervindt men minder achteruitgang in conditie en er is minder kans op complicaties. Rapid Recovery is bewezen werkzaam en veilig en streeft naar betere zorg waarbij de geopereerde actief wordt betrokken. Zorg op maat staat centraal en daarmee dus ook de persoon. Alle betrokken specialisten, fysiotherapeuten en medewerkers op de afdeling stemmen hun taken op elkaar af om de geopereerde mensen vakkundig te kunnen begeleiden.

Veranderingen

Belangrijke veranderingen ten opzichte van het herstelplan zijn: andere voorlichting, geen drains en katheters in het lichaam, aangepaste verdoving voor de operatie, verbeterde postoperatieve pijn bestrijding, geen beperkingen in de nabehandeling en de geopereerde heeft een actievere rol in de revalidatie. Hierdoor zijn de meeste mensen in staat om binnen enkele uren na de operatie te staan en zelfs een stukje te lopen onder begeleiding. Daar de mensen na de operatie snel op de been worden gebracht, heeft de geopereerde geen tijd om zich een 'zieke' te voelen en tegen de revalidatie op te zien. Een groot deel van de mensen zijn de dag na de operatie in staat zelfstandig te lopen, zelfstandig naar het toilet te gaan en kunnen zichzelf verzorgen. Na het behalen van enkele vastgestelde criteria mag de geopereerde naar huis. Dit is meestal 1 tot 2 dagen na de operatie. Een minderheid van de mensen hebben een langer verblijf nodig in het ziekenhuis. Omdat de mensen sneller op de been zijn en meer vertrouwen hebben in hun revalidatie is er ook minder hulp nodig. Voor de knie prothese blijft de fysiotherapeut een belangrijke spil in de revalidatie, ook na ontslag uit het ziekenhuis. Voor de heup prothese is fysiotherapie ondersteuning niet noodzakelijk maar voor sommigen kan fysiotherapie toch een goede ondersteuning zijn. Mocht u vragen hebben dan is de vakgroep orthopedie met hun ondersteuners graag bereid deze te beantwoorden. 

Patiëntfolders

Heup

Klik hier.

Knie

Klik hier.