Zelfmeten INR-waarde

U kunt zelf uw INR (bloedstolling) meten met een vingerprik en met behulp van een apparaatje (de coaguchek). Het voordeel hiervan is dat u niet meer naar de trombosedienst prikpost hoeft te gaan. U komt dan nog slechts tweemaal per jaar langs bij de trombosedienst voor een controlebezoek. Tijdens dit bezoek kijken we of de meter accuraat werkt, of u uw vingerprik goed uitvoert en of benodigdheden worden aangevuld. Uiteraard kunt u vragen stellen. Door zelf uw metingen te doen, hebt u geen beperkingen meer tijdens bijvoorbeeld uw vakantie. U neemt gewoon het apparaatje mee. Wanneer u start met zelfmeten krijgt u na drie maanden een certificaat, nadat beoordeeld is of u de werkwijze onder de knie heeft.

Doseren

U kunt een (vervolg)cursus volgen om uw betrokkenheid met uw antistollingsbehandeling verder uit te breiden. Daarmee bepaalt u zelf het aantal tabletjes (uw doseerschema). Na een vastgestelde begeleidingsperiode ontvangt u een 'certificaat doseren'.

Zijn er kosten aan verbonden?

De zorgverzekeraar zal in principe het zelfmeten vergoeden. U moet rekening houden met het feit dat u wel eerst uw eigen risico gaat verbruiken.

Wie komen er voor in aanmerking?

Iedereen die een 'levenslange' indicatie heeft, komt voor zelfmeten in aanmerking. U dient hiervoor wel internet en een e-mailadres te hebben.

Vragen?

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met ons via tel: 0115-688628 (algemeen) of via tel: 0115-688645 (afdeling zelfmeten). Ook kunt u mailen naar trombosedienst@zzv.nl.