Bloedafname en locaties

Neem altijd uw aanvraagformulier, patiënt-ID kaart (of afsprakenkaart) en eventueel reeds geproduceerd of afgenomen monster mee. Indien u niet in het bezit bent van een patiënt-ID kaart kunt u die laten maken bij het afsprakenbureau  op één van de locaties van het ziekenhuis (identiteitsbewijs vereist). 

Bloedprikken in het ziekenhuis

Afspraak maken

Bloedafname in onze ziekenhuizen (Terneuzen, Oostburg en Hulst) is alleen mogelijk op afspraak. Dit kunt u op twee manieren doen:

  • Telefonisch: op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur via tel: 088 - 7067082. 
  • Online: via uw Patiëntenportaal. U logt in met behulp van uw DigiD-code. In uw Patiëntenportaal kunt u via 'Agenda' een afspraak maken bij het laboratorium. 

Hou bij het maken van een afspraak rekening met een eventuele instructie op uw aanvraagformulier (zoals bijvoorbeeld: nuchter, niet op buitenprikpost of niet op donderdag en vrijdag).

Locaties

  • De Honte in Terneuzen (route 99)
  • Antonius in Oostburg (route 66)
  • Liduina in Hulst (route 11)

Bloedprikken op de buitenprikposten

Op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen kunt u zonder afspraak terecht om bloed te laten prikken op één van de bloedpriklocaties. Diagnovum verzorgt dit voor ZorgSaam, zowel op de prikposten in de wijk als in de thuissituatie. Op de website van Diagnovum staan de locaties en de tijden bij u in de buurt:

 

Onder de foto gaat de tekst verder.

ZorgSaam - bloed prikken
De medewerkers van het lab verdienen een compliment. Niet één keer was er mis geprikt, terwijl ik smalle rollende aders heb. Fantastisch!
Een tevreden patiënt

Naam en geboortedatum

Om te voorkomen dat patiënten verwisseld worden, vragen wij steeds naar uw naam en geboortedatum. We zijn verplicht deze controle uit te voeren. Dank voor uw begrip.

Wachttijd

In de ochtend is het vaak druk. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. U kunt hier aan meehelpen. Houd uw aanvraagformulier en afsprakenkaart gereed. Verlaat de bloedafname via de uitgang en niet via de wachtruimte. Hoeft u niet nuchter te zijn? Kom ′s middags, dan is het minder druk.

Nuchter

Staat op uw formulier dat u 'nuchter' moet zijn? Voor sommige testen moet u 'nuchter' zijn om betrouwbaar te kunnen meten. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dat is gedurende minstens 8 uren vóór de bloedafname niet eten en niet drinken (uitgezonderd water, koffie of thee zonder suiker). Medicijnen mag u innemen met water vóór de bloedafname of met het eten ná de bloedafname.

Niet nuchter

Voor veel testen hoeft u 'niet nuchter' te zijn om betrouwbaar te kunnen meten. Niet op alle formulieren staat dit duidelijk aangegeven. Vraag bij twijfel aan uw arts of u wel of niet nuchter moet zijn voor de bloedafname. Hoeft u niet nuchter te zijn? Laat u dan op het laboratorium prikken na 11:00 uur. Het is dan minder druk.

Cito

In opdracht van de arts krijgen sommige patiënten voorrang. Dit noemen we 'Cito' onderzoek. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Kinderen

Kinderen krijgen speciale aandacht. Ze zijn vaak bang voor de prik. Ze laten zich niet zomaar prikken. Vaak zijn er twee medewerkers nodig bij het prikken. Hierdoor kan uw wachttijd oplopen. Wist u dat we 'toverspray' hebben om de pijn van de prikplaats licht te verdoven? U kunt hier naar vragen. Kijkt u ter voorbereiding op het bloedprikken eens samen met uw kind naar de bloedprikrap, een informatief filmpje over bloedprikken, gemaakt voor en door kinderen. Ook kunt u de folder lezen. 

Privacy

Wenst u meer privacy tijdens het prikken? Vraag of het gordijn dicht mag. Normaal gesproken blijft het gordijn namelijk open.

Veiligheid

Veiligheid is enorm belangrijk. Bij bloedafname worden steriele materialen gebruikt. Ook wordt gebruik gemaakt van een 'gesloten systeem' (geen bloedcontact). Handschoenen zijn daarom niet verplicht.

Laboratorium

Sommige testen hebben een speciale verwerking nodig. Bloedafname van deze testen vindt plaats op de bloedafname van het laboratorium te Hulst, Oostburg of Terneuzen en niet op een buitenpriklocatie.

Maandag t/m woensdag

Sommige testen worden alleen op maandag, dinsdag of woensdag geprikt vanwege verzending naar een ander laboratorium.

Uitslag

Uitslagen van bloed-, urine- en feces-onderzoek sturen wij naar uw behandelend huisarts, verloskundige of specialist. Met hem of haar kunt u de uitslag bespreken. Over het algemeen zal de uitslag drie tot vier dagen na afname bekend zijn, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt met uw behandeld arts of dat wij het onderzoek moeten opsturen naar een ander laboratorium. 

Preventie

Suikerziekte komt steeds meer voor. Daarom doet het laboratorium met uw huisarts aan 'preventie'. Dit houdt in: goede bewaking van uw bloedsuiker. Bij een verhoogde bloedsuiker (nuchter tussen waarde 6 en 7) ontvangt u jaarlijks een oproepbrief vanuit het laboratorium ter controle. Bij een te hoge bloedsuiker (nuchter groter dan waarde 7) stellen we uw huisarts op de hoogte.

Oproepsystemen

Heeft u diabetes, een ontregelde schildklier of verhoogde kans op hart- en vaatziekte? Uw huisarts kan u aanmelden bij het laboratorium voor een oproepsysteem. U ontvangt dan 1 of meerdere keren per jaar een oproepbrief ter controle van uw bloed en/of urine. Het aantal controles hangt af van de mate van ontregeling van uw bloedsuikers of schildklier.

Controle periode

Ontvangt u een oproepbrief van het laboratorium? Laat u bij voorkeur prikken in de genoemde 'controle periode'. Kunt u niet in genoemde periode? Laat u prikken vlak voor of na de genoemde periode. U hoeft hiervoor niet te bellen. Neem de oproepbrief mee naar de bloedafname. Neem eventuele andere formulieren mee, zodat u maar 1 keer geprikt wordt.

Thuisprik

Het aan huis prikken gebeurt op medische indicatie van de arts. De arts geeft de medische indicatie door aan het laboratorium. Thuisprikken is in principe eenmalig. Thuisprikken is niet bedoeld in verband met: het is wel handig, ik heb geen vervoer en ik ben vorige keer ook thuis geprikt.

Trombosedienst

Bent u onder controle bij de trombosedienst? Vertel bij elke bloedafname, dat u bloedverdunners gebruikt. Vertel bij elk bezoek aan de trombosedienst, als uw medicatie is gewijzigd, u bloedingen heeft gehad of u ziek bent geweest. Interesse in zelfmeten en/of zelfdoseren? Vraag of u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie over de trombosedienst vindt u hier.

Medicatie

De dosering van sommige medicijnen is afhankelijk van uw nier- en/of leverfunctie. Indien nodig, kunnen uitslagen worden verstrekt aan uw apotheker. Deze stelt uw medicatie bij. Dit is in uw belang.

De trombosedienst en apotheek wisselen informatie uit over uw medicijnen. Sommige medicijnen versterken of verzwakken de werking van uw antistolling. De trombosedienst past uw dosering aan om dit effect teniet te doen. Ook dit is in uw belang.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Al het ons toegezonden patiëntenmateriaal kan, na anonimisering, gebruikt worden ten behoeve van onderzoek en kwaliteitscontroles. U kunt hiertegen, zowel mondeling of schriftelijk, bezwaar maken bij het laboratoriumpersoneel, de klinisch chemicus of de arts-microbioloog.