Afname overige monsters

Monsters van diverse aard kunnen bij of door u afgenomen worden voor diagnostisch onderzoek (urine, neus-, keel- of wonduitstrijk, stukje weefsel, sputum, ontlasting etc.). Dit kan op de polikliniek, bij uw huisarts of bij u thuis plaatsvinden. Indien u naar het laboratorium verwezen wordt voor afname, dan zal de afname uitgevoerd worden door één van de laboratoriummedewerkers. In de afnamekamer lichten zij het onderzoek verder toe. Indien u bij uzelf een monster dient af te nemen, kan u bij de huisarts terecht voor afnamemateriaal en afname instructies.

Monsters kunnen via de post verstuurd worden. Hiervoor is specifiek verzendmateriaal vereist. Het verzendmateriaal wordt door de huisarts of door het laboratorium zelf verstrekt.