Samenwerking

Alle poliklinische ingrepen en een groot deel van de ingrepen onder algemene narcose worden uitgevoerd in het ZorgSaam Ziekenhuis. Sommige complexere procedures worden in het AZ St-Jan te Brugge gepland. In dat geval wordt een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende kaakchirurgen en de chirurgische behandelingen van de maatschap AZ St.-Jan Brugge/ZorgSaam Terneuzen-Oostburg.

Slaapcentrum

De kaakchirurgen werken bij een aantal speciale aandachtsgebieden samen met andere specialisten binnen ZorgSaam. Een voorbeeld is het Slaapcentrum Zeeland, waar patiënten worden onderzocht op oorzaken van slaapstoornissen.