Revisie-chirurgie

Bent u in het verleden behandeld voor obesitas en is het resultaat u tegengevallen? In de Nederlandse Obesitas Kliniek Zeeland hebben wij hiervoor speciale programma’s en beschikken wij over specifieke expertise op dit gebied. Er wordt zowel naar technische- als patiëntfactoren gekeken. Soms is een hersteloperatie nodig of een omzetting naar een ander soort operatie. Dit gaat wederom altijd gepaard met een multidisciplinair behandelprogramma. Vaak resulteert dit in (hernieuwd) gewichtsverlies. Hiervoor kunt u naar NOK Zeeland verwezen worden, ook als u eerder elders behandeld/geopereerd bent.