ZorgSaam-Bariatrie

Bariatrisch centrum ZorgSaam

Spreekuur in Terneuzen & Oostburg

Het Bariatrisch team van ZorgSaam levert ondersteuning bij afvallen en behoud van gewicht voor zowel kinderen als volwassen (18-65 jaar). In ons centrum voeren we gastric bypass (maagomleiding) en gastric banding (maagbandje) uit. Bij ZorgSaam begeleiden we u individueel en de wachttijden zijn kort. We hebben zorgcontracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

ZorgSaam-Bariatrie

U kunt een afspraak maken bij ons via uw huisarts of behandelend arts. Als u bent doorverwijzen naar ons Bariatrisch centrum zijn er twee mogelijkheden:

U kiest voor screening door een internist bij ZorgSaam. Uw verwijzer kan de verwijzing faxen naar fax: 0115-688084. U krijgt dan thuis een uitnodiging voor een afspraak bij één van onze internisten. Als de internist akkoord is met de operatie, krijgt u vervolgafspraken. Deze internist neemt de interne controles na de operatie ook voor zijn/haar rekening.

U kiest voor screening door een internist van het ADRZ. De arts die u verwijst zet de digitale verwijsbrief in het 'Zorgportaal'. U krijgt dan thuis een uitnodiging voor een afspraak bij de internist. Als de internist akkoord is met de operatie, krijgt u vervolgafspraken. De internist kan de interne controles na de operatie ook voor zijn rekening nemen.

Verwijzing

Voor ziekenhuiszorg geldt dat u altijd moet zijn doorverwezen door een huisarts of een andere medisch specialist. Zonder verwijzing vergoedt uw verzekeraar de zorg niet. Als er sprake is van een spoedgeval, bijvoorbeeld als u binnenkomt via de ambulance, is een verwijzing niet nodig.

De Honte

Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen

Contact

Tel: 0115-677404

E-mail: bariatrie@zzv.nl

Routenummer
67

Antonius

Pastoor van Genklaan 6
4501 AJ Oostburg

Contact

Tel: 0115-677404

E-mail: bariatrie@zzv.nl

Routenummer
50