Kosten vervoer

Een ambulance aan de deur! Op zo'n stressvol moment staat u er waarschijnlijk niet bij stil wat dat financieel betekent. Achteraf schrikken patiënten soms, als hun eigen risico wordt geïncasseerd door de zorgverzekeraar. Daarom willen wij er zo duidelijk mogelijk over zijn: vervoer met een ambulance kan u (afhankelijk van uw overig zorgverbruik) in één keer uw eigen risico kosten.

Kosten

  • A1-rit of een A2-rit: € 740,81
  • B-rit: € 328,66

Daarbij komt voor elke gereden kilometer € 4,23.

Factureren

Wij factureren alleen als u daadwerkelijk wordt vervoerd. Bij een verbandje of controle ter plekke, zonder vervoer, ontvangen we geen vergoeding en betaalt u als patiënt dus ook niets. U wordt nooit meegenomen alleen 'omdat de ambulance nu eenmaal gebeld is'. Als de patiënt volgens onze protocollen ook bij de huisarts terecht kan, nemen we hem/haar niet mee. Het is ter beoordeling aan de ambulanceverpleegkundige of vervoer naar het ziekenhuis nodig is, bijvoorbeeld omdat er anders kans op blijvend letsel is.

Weigeren

Weigeren om mee te gaan kan, maar dan moet u een verklaring ondertekenen dat u dit zelf gewild heeft. Als een patiënt niet wilsbekwaam is, kunnen wij uiteindelijk zelfs dwang inzetten als het met overtuiging niet lukt. Iemand die vitaal bedreigd is (bijvoorbeeld bij kans op een hartinfarct of beroerte), beschouwen wij per definitie als wilsonbekwaam. De ambulancedienst volgt hiermee de wettelijke regels. 

Ziektekostenverzekeraar

Ambulancezorg wordt betaald door de ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van de contracten van uw ziektekostenverzekeraar wordt de rekening rechtstreeks door de verzekeraar betaald of ontvangt u een rekening thuis en dient u dit af te handelen met de verzekeraar. Belangrijk is dat we beschikken over de juiste en volledige persoonsgegevens. Voor informatie over uw rekening kunt u terecht bij de financiële administratie van ZorgSaam op tel: 0115-688143.