Ambulancezorg

Ambulancezorg omvat alle zorg die verleend wordt vanaf de eerste melding op de meldkamer tot en met:

  • de behandeling ter plaatse als er geen nadere verwijzing of vervoer naar een zorginstelling noodzakelijk is;
  • de verwijzing van de patiënt;
  • de overdracht van de patiënt in een zorginstelling;
  • het inschakelen van derden, bijvoorbeeld het Mobiel Medisch Team, de huisarts of de OvDG (Officier van Dienst Gezondheidszorg).
Ik ben op een zeer prettige en professionele manier door uw ambulanceteam afgehaald in mijn tuin. Ik was gerustgesteld dat ik in goede handen was en vol vertrouwen kon ik mij aan hun zorgen overlaten.
Een tevreden patiënt

Onze missie is het leveren van verantwoorde ambulancezorg in Zeeuws-Vlaanderen. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: zorg die, in opdracht van de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland, beroepsmatig of bedrijfsmatig wordt verleend om een zieke of slachtoffer binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen, waar nodig adequaat te vervoeren met in acht neming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis noodzakelijk is.