Cliëntenraad (Z)

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen heeft twee cliëntenraden. Er is er één voor het ziekenhuis en één voor de thuis- en ouderenzorg. De locaties voor ouderenzorg hebben elk hun eigen cliëntenraad. 

Op deze pagina leest u meer over onze cliëntenraden.