Project i-4-1-Health

ZorgSaam & antibiotica: voor nu en in de toekomst

Wat is antibiotica?

Antibiotica zijn geneesmiddelen die als doel hebben bacteriën te doden en/of de ontwikkelingen ervan af te remmen. Het gevaar van antibiotica is dat bacteriën ervoor ongevoelig oftewel resistent kunnen raken. Dit is een gevaar voor de mens, aangezien het op een gegeven moment niet meer een bruikbaar geneesmiddel is.

Antibiotica wordt niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren gebruikt. Deze dieren krijgen antibiotica door hun voedsel. Het middel wordt daardoor zo vaak gebruikt, dat bacteriën er in de nabije toekomst al resistent voor zullen zijn. Via het vlees krijgen wij dus ook antibiotica binnen zonder dat wij dat realiseren.

De Wereldgezondheidsorganisatie riep dan ook in 2014 uit dat antibioticaresistentie één van de grootste bedreigingen is voor de volksgezondheid. Zonder aanvullende maatregelen is voorspeld dat in 2050 meer mensen door antibioticaresistente bacteriën overlijden dan door kanker. Ondanks de toenemende resistentie zijn op korte termijn echter geen nieuwe antibiotica op de markt te verwachten.

Het probleem van deze antibioticaresistente bacteriën is dat ze zich verspreiden en niet stoppen bij de grens van Nederland. Nederland en Vlaanderen hebben een intensief handels- en reisverkeer, grens-overschrijdend zorggebruik en intensieve veehouderij.  Hierdoor kunnen antibioticaresistente bacteriën zich over de grenzen verspreiden. Om verspreiding van antibioticaresistente ziekteverwekkers in de grensregio ten goede te kunnen keren, is inzicht in de aanwezigheid en verspreiding van antibioticaresistente ziekteverwekkers (onder patiënten, burgers en veehouderijen) in de grensregio nodig.

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Ook ZorgSaam vindt het belangrijk dat er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor het resistentieprobleem. Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van zorgvuldig gebruik van antibiotica is erg belangrijk in Zeeuws-Vlaanderen om de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen te garanderen en grensoverschrijdend zorg mogelijk te maken. ZorgSaam neemt dan ook deel aan het project i-4-1-Health project. Het ‘i-4-1-Health’ - geleid door het Amphia ziekenhuis met hoofdlocatie in Breda - wil resistentie bij gezonde burgers, patiënten en de varkens- en pluimveesector inzichtelijk maken. 

Project i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.