Welkom op de dagverpleging/short-stay

U bent ingeschreven voor opname op de afdeling dagverpleging/short-stay. De dagverpleging / short-stay bevindt zich in ZorgSaam Ziekenhuis in Oostburg op afdeling 2 en in ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen op afdeling B1 en C1. Wij kunnen niet voorzien hoe lang het duurt voordat u daadwerkelijk wordt opgenomen. U kunt er echter op rekenen, dat u enkele dagen tevoren en uiterlijk daags voor uw opname bericht krijgt.

Voorbereiding thuis

Op de dag waarop de behandeling plaatsvindt, meldt u zich op de afgesproken tijd bij de afdeling. Wij verzoeken u om op de dag van opname ’s morgens te douchen. Smeert u  zich echter niet in met bodylotion, omdat het desinfecterende middel dan onvoldoende wordt opgenomen door de huid. Make-up, nagellak, gelnagels en piercings moet u verwijderen.

Als u overgevoelig bent voor bijvoorbeeld jodium, pleisters etc. verzoeken wij u dit aan de verpleegkundige op de afdeling door te geven. Sieraden en waardevolle bezittingen kunt u het best thuislaten. Op het POS (pre-operatief spreekuur) heeft u van de anesthesist gehoord welke medicijnen u moet stoppen en welke u eventueel nog mag innemen op de ochtend van de ingreep. De opnameverpleegkundige belt u op en vertelt u vanaf wanneer u al dan niet nuchter moet zijn. Dit betekent dat u vanaf dat tijdstip niet meer eet, drinkt en rookt.

Specifiek voor patienten in dagverpleging!

Pijnstilling: U krijgt géén pijnstiling mee vanuit het ziekenhuis. Zorg zelf dat u Paracetamol 500 mgr en/of Ibuprofen 400 mgr. (Advil, Brufen, Spidifen, Nurofen) in huis hebt. Dit is verkrijgbaar bij drogist of apotheek.

Opvang en vervoer regelen voor het moment dat u thuis komt. Zorg dat u niet alleen bent.!

Zorg ervoor dat u, vanaf het moment dat u weer thuis bent, niet alleen bent. Dit geldt ook voor de avond en nacht. Als u geen goede opvang geregeld heeft, gaat de ingreep niet door.

Wat neemt u mee voor de opname?

 • Alle medicijnen die u gebruikt.
 • Toiletbenodigdheden, pantoffels/slippers, eventueel een ochtendjas, lectuur of handwerk (voor patienten die voor een oogheelkundige OK komen geldt dit niet).
 • Handdoek en washand zijn niet nodig; die kunt u in het ziekenhuis krijgen.
 • Telefoonnummer contactpersoon.

Waardevolle voorwerpen

Neemt u vooral niet teveel geld of kostbaarheden mee. Op de afdeling beschikken we over kluisjes waarin u tijdelijk uw kostbaarheden kunt opbergen. We vragen u om dit zo spoedig mogelijk mee naar huis te geven. Bij verlies van zaken toebehorend aan patiënten geeft het ziekenhuis in principe geen vergoeding. Brillen, kunstgebitten en/of hoorapparaten die niet gedragen worden, graag goed opbergen in de daarvoor bestemde kokers/doosjes. Schade aan voorwerpen wordt alleen vergoed bij aantoonbare nalatigheid van ziekenhuismedewerkers.

Wat gebeurt er op de afdeling

Een van de verpleegkundigen op de afdeling ontvangt u en begeleidt u verder. Indien u geopereerd wordt, legt de verpleegkundige u duidelijk uit wat er zal gebeuren. Er vinden een aantal voorbereidingen plaats voordat u naar de operatiekamer wordt gebracht. Deze voor-bereidingen zijn afhankelijk van de ingreep (controle pols, bloeddruk en zo nodig scheren van de plaats van de ingreep).

Naar huis

Het tijdstip waarop u naar huis mag is afhankelijk van de soort en de duur van de ingreep. De arts geeft aan wanneer u naar huis mag en een verpleegkundige of uzelf waarschuwen degene die u komt ophalen. Als u een onderzoek/behandeling heeft ondergaan onder gedeeltelijke of algehele verdoving mag u de eerste 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer.

Als u in Locatie Antonius in Oostburg bent opgenomen en er doen zich buiten kantooruren onvoorziene ontwikkelingen voor waarbij u medisch hulp nodig hebt, dan plaatsen we u per ambulance over naar locatie De Honte in Terneuzen. Daar zetten we uw behandeling verder voort. Ook als u niet voor zaterdag naar huis kunt, plaatsen we u over naar De Honte.

Contactadres

Zorg steeds voor een contactadres tijdens uw verblijf in het ziekenhuis en maak dit bekend op de afdeling dagverpleging. Bij verhindering dient u direct contact op te nemen met het opnamebureau van het ziekenhuis, 0115- 688139. Indien u krukken nodig heeft na de ingreep, worden deze verstrekt door de fysiotherapie op de afdeling.

Bezoektijden

Voorlopig is de bezoekregeling vanwege corona aangepast. Lees hier de actuele informatie omtrent de bezoektijden van ZorgSaam Ziekenhuis

Partners en begeleiders van patiënten zijn welkom op de vaste bezoektijden van 14:30 tot 16:00 uur en van 18:30 tot 20:00 uur.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:

 • De afdeling dagverpleging:
  • ZorgSaam Ziekenhuis locatie Terneuzen: 0115-688225
  • ZorgSaam Ziekenhuis locatie Oostburg: 0117-459253
 • Uw huisarts
 • De wijkverpleegkundige

 

Augustus 2021