Verpleegkundig spreekuur op de scopie-afdeling

Uw specialist heeft u doorverwezen naar de endoscopieverpleegkundige omdat u binnenkort een coloscopie ondergaat. Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op het polibezoek dat u bij uw MDL-arts of internist hebt gehad. Deze folder geeft u meer informatie over wat er tijdens de afspraak zal gebeuren.

  • Locatie De Honte, Terneuzen: U kunt bij routenummer 48 (op de eerste verdieping) plaatsnemen. U hoeft zich niet te melden.

Werkwijze

De endoscopieverpleegkundige neemt een vragenlijst met u door. Hierdoor heeft zij inzicht in uw (relevante) voorgeschiedenis. Ze zal ook bekijken welke afspraken er zijn gemaakt door uw arts over de medicijnen die u gebruikt. Vervolgens vertelt ze aan de hand van een PowerPoint presentatie op de computer over de voorbereidingen voor een coloscopie en wat u kunt verwachten tijdens en na het onderzoek.

De voorbereiding

Om goed voorbereid op uw afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken:

  • Breng, wanneer u dit prettig vindt, uw partner of een vertrouwd persoon mee naar deze afspraak;
  • Neem uw lijst met medicijnen mee;
  • Schrijf eventuele vragen op.
  • Het is ook mogelijk om het gesprek telefonisch te doen.

Uw afspraak verzetten of een vraag?

Voor het verzetten of afzeggen van uw afspraak of als u vragen heeft over het onderzoek kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek MDL/interne. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 16:30 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0115-688573.  Als u uw vraag per email stuurt naar scopieafdeling@zzv.nl dan krijgt u binnen twee werkdagen antwoord. Heeft u dringende vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

 

Maart 2021