Neusoperatie

We nemen u op in het ziekenhuis voor een neusoperatie. De beslissing tot het laten uitvoeren van een dergelijke ingreep maakt u misschien wat angstig. Enerzijds is een behandeling onvermijdelijk geworden en anderzijds is er de vrees voor het onbekende: de operatie op zich, de narcose. In deze brochure geven wij u een overzicht van de opeenvolgende gebeurtenissen tijdens uw verblijf op onze afdeling. Hopelijk helpt dit om u gerust te stellen.

Voorbereiding

De avond/ochtend voor de operatie

De verpleegkundige neemt u een anamnese af. Dit betreft persoonlijke gegevens, zoals:

 • de reden van opname met eventueel klachtenpatroon;
 • medicijngebruik, dieet of allergieën;
 • bloeddruk, pols en temperatuur.

U krijgt de mogelijkheid om te douchen. Slaapmedicijnen kunt u gebruiken volgens eigen gewoonte thuis. Indien u thuis niets gebruikt, dan kan de anesthesist (= de arts die de verdoving geeft voor de operatie) u eventueel iets voorschrijven. U blijft nuchter vanaf 24.00 uur indien u ‘s avonds wordt opgenomen. Bij opname ‘s morgens blijft u in ieder geval nuchter. Dit houdt in: niets eten of drinken! Belangrijk in verband met de narcose: probeer niet of zo min mogelijk te roken.

Voor de operatie

De verpleging maakt uw bed “operatie-klaar”. Dit betekent schone lakens en een infuusstandaard aan het hoofdeinde van het bed. Een eventuele pre-medicatie (= een medicijn met een rustgevende werking) krijgt u volgens afspraak met de anesthesist. Hierbij mag u nog een slokje water drinken. Daarna mag u het bed niet meer verlaten. Alle kleding, behalve de onderbroek, dient uit gedaan te worden. U krijgt een operatiehemd aan en een armband om met uw naam erop. De verpleging brengt u met uw bed naar de operatie-afdeling; daar krijgt u nog een operatiemuts op. Een ander team neemt dan de zorg over. Juwelen, contactlenzen, make-up, kunstgebit, piercings en prothesen moeten verwijderd worden. Waardevolle spullen kunt u het beste thuis laten.

Na de operatie

Onmiddellijk na de operatie gaat u naar de recovery of uitslaapkamer. U verblijft er onder toezicht van de anesthesist, net zolang tot uw bloedsomloop, ademhaling en bewustzijn weer normaal zijn. Dan gaat u terug naar de afdeling. Eenmaal weer op uw kamer begint het observatiewerk van de afdelingsverpleegkundigen. Zij controleren:

 • De bloeddruk, pols en temperatuur.
 • Het infuus of “waaknaald”.
 • Of u spontaan kunt plassen.

De eerste uren na de ingreep adviseren we zijligging. Dit om een vrije luchtweg te behouden en te vermijden dat er bloed in de keel zou lopen.  De verpleegkundige controleert op nabloeden via neus en mond. Als het nodig is kan zij een gaasje onder de neus plakken. Blijft u brakerig en misselijk vanwege de narcose of ingeslikt bloed, dan kunt u eventueel een medicijn krijgen. De verpleging controleert op pijnklachten, voornamelijk hoofdpijn, maar ook niezen en tranende ogen. Dit is zeker het geval wanneer de neus “getamponeerd” is. Dit houdt in dat in elk neusgat een tampon zit om bloeding zoveel mogelijk te vermijden. Eventueel kan een medicijn tegen de pijn worden gegeven. Als u zich niet misselijk voelt, mag u enkele uren na de ingreep kleine slokjes koel water gaan drinken. Als u zich goed voelt mag u ‘s avonds ook al een boterham zonder korst proberen. De volgende dag mag u vanaf ‘s middags normale voeding. De verpleegkundige verwijdert, volgens afspraak van de arts, eventuele tampons in de neus. Dit is vrijwel pijnloos, maar geeft wel een vreemd gevoel. Het beste kunt u dan 15 tot 30 minuten halfzittend op bed blijven, waarbij de verpleegkundige controleert op eventueel nabloeden. De dag van de operatie mag u ook uit bed, bijvoorbeeld naar het toilet. De eerste keer kunt u dit het best onder begeleiding doen.

Gedurende uw verblijf zijn de volgende aandachtspunten nog van belang:

 • U kunt het best niet douchen, in verband met bloedingsgevaar door de warmte.
 • Vermijd om te roken of in een ruimte te gaan waar gerookt wordt; dit om irritatie van de slijmvliezen te voorkomen.
 • Ga niet in de zon zitten en ga niet naar buiten.

Ontslag

Het tijdstip van het ontslag uit het ziekenhuis is als regel tussen 9.00 en 10.00 uur. De administratief medewerker maakt een afspraak voor controle op de polikliniek en u ontvangt uw ontslagkaart. Eventueel medicijngebruik omwille van de operatie wordt gestopt. In de neus zit een wond die niet gehecht is en dus kan gaan bloeden (vooral de eerste 10 dagen). Vermijd zeker de eerste 2 dagen om de neus te snuiten! Na een septumcorrectie (= het rechtzetten van het neustussenschot) kunt u beter de eerste week vermijden om de neus te snuiten. In alle gevallen mag men de neus wel ophalen. Als de arts het nodig vindt, nemen we de dag na de operatie bloed af. Dit is in verband met eventueel bloedverlies. We adviseren om gedurende 1 week niet te bukken of te tillen en geen lichamelijk zware arbeid te verrichten (zoals bijvoorbeeld sjouwen of tuinwerk). Geen neussprays gebruiken! Alleen als u van de afdeling neusdruppels gekregen heeft moet u deze thuis verder gebruiken: zonodig 4 keer per dag 2 druppels in elk neusgat. Bij goed weer kunt u naar buiten. “Terug aan het werk” volgens afspraak van de arts.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling moet plaatsvinden, verpleegafdeling B1, telefoon 0115-688581.  Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, gerelateerd aan de behandeling, neem dan contact op met het ziekenhuis:

 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur de polikliniek KNO, telefoon 0115-688518.
 • Zonodig kunt u buiten deze tijden bellen met het Avond, Nacht en Weekend Hoofd telefoon 0115-688156.