Buikwandcorrectie

Op deze pagina vindt u informatie over verschillende onderwerpen die bij een buikwandcorrectie voor u van belang kunnen zijn. Als de buikwand is uitgerekt door bijvoorbeeld zwangerschap of doordat iemand veel te zwaar is geweest, is het soms mogelijk om met een operatie verbetering aan te brengen. Bij bepaalde mensen die veel te zwaar zijn, bestaat de mogelijkheid een vetrol of een vetschort operatief te verwijderen.

Verwachtingen

Het is niet juist van een dergelijke ingreep een vermindering van algehele vetzucht te verwachten. Bent u zwaar dan is het verstandig om voor de operatie eerst drastisch te vermageren. Dan zal het resultaat aanzienlijk beter zijn. Bij een buik die om andere redenen dan vetzucht te bol is, bijvoorbeeld door overrekking tijdens zwangerschappen, is het vaak mogelijk de buik een veel platter aanzicht te geven. De littekens zijn groter dan men in het algemeen verwacht. Ze lopen dwars over de onderbuik van de buitenkant van de ene heup tot aan de buitenkant van de andere heup. We moeten de navel opnieuw inhechten, zodat ook rond de navel een litteken ontstaat. De vorm van de navel kan veranderen. De littekens zijn blijvend en kunnen na verloop van tijd ook oorzaak zijn van een bloezend effect van de huid boven het litteken. Het huidgedeelte direct boven het litteken zal langere tijd gevoelloos blijven. Op de heupen kunnen kleine oneffenheden (ezelsoortjes) ontstaan. Deze zijn eventueel later te verminderen.

Risico's

In de eerste plaats zijn er de risico's van de narcose. Verder dient u te beseffen dat het om een grote operatie gaat, waarbij complicaties kunnen optreden. Zo komen wel nabloedingen, infectie, weefselversterf en andere wondstoornissen voor. Ook kan er zich vocht onder de huid ophopen, dat soms in een later stadium gepuncteerd moet worden. Bij overgewicht en suikerziekte is de kans op een complicatie iets groter, zoals vertraagde wondgenezing. Een trombosebeen kan ook voorkomen. Een litteken van een eerder uitgevoerde galblaas-operatie geeft een verhoogd risico op weefselversterf. Meestal adviseren we in dat geval om geen buikwandcorrectie te laten doen.

Opname

Voor deze operatie bent u 1 à 2 dagen in het ziekenhuis opgenomen. Na uw vertrek uit het ziekenhuis bent u echter nog lang niet de oude.

Operatie

Neem het drukpak dat de arts heeft voorgeschreven mee naar het ziekenhuis. Heeft u dit niet voorgeschreven gekregen, neem dan tijdig voor de opname contact op met uw plastisch chirurg. De ingreep vindt plaats onder narcose. We beginnen met een horizontale snede boven de schaamheuvel. Van daaruit maken we huid en vet los tot aan de ribbenboog. De navel blijft vastzitten op de onderliggende spierlaag. Zo nodig brengen we daarna de uitgerekte buikspieren bij elkaar op de normale plaats. Nadat overtollig vet en huid zijn verwijderd, hechten we de navel op een nieuwe plaats in. Er bestaan variaties in operatietechniek. Als de plastisch chirurg in uw geval een andere techniek toepast, dan bespreekt hij/zij dit met u.

Na de operatie

Na de operatie is de buikhuid verbonden en ligt u met gebogen heupen in bed. Dit is nodig om de spanning op de wondranden te verminderen. Onder het verband vandaan komen twee slangetjes om wondvocht af te zuigen. Die worden pas na enkele dagen verwijderd.

Doordat de spieren aan elkaar zijn gezet, kunt u na de operatie pijn en ongemak hebben bij onder andere hoesten, lachen en persen. Natuurlijk kunt u hiervoor pijnstillers krijgen.

Herstel

De eerste twee weken na de operatie heeft de buikwand tijd nodig om te herstellen. Daarna kunt u geleidelijk uw werkzaamheden hervatten en na zes weken mag u weer sporten. De hechtingen lossen vanzelf op. We adviseren om ter ondersteuning van de buikspieren nog zes weken een goed zittende step-in te dragen.

Resultaten

De operatie heeft het beste resultaat als u voor de operatie op uw juiste gewicht bent. Soms is het dus nodig eerst drastisch te vermageren. Er zijn een aantal tegenvallende resultaten van deze operatie bekend. De oude plaats van de navel, de overblijvende zwangerschapslittekens, het wat dikker worden van de heupen, de ezelsoortjes, het wat bol blijven van de buik, de littekens, de ongevoelige huidgedeelten en het overbloezen van de huid over het litteken zijn punten waar patiënten wel aanmerkingen over maken.

Kosten

De zorgverzekeraar zal deze operatie vaak niet vergoeden. Wij vragen van tevoren toestemming bij uw verzekeraar aan, zodra er enige kans van slagen is. Bij afwijzing door de zorgverzekeraar zijn de kosten voor eigen rekening. De secretaresse kan u hierover inlichten.

Tot slot

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij u echter niet geven. Stel de vragen die u heeft. Wij zijn graag bereid deze te beantwoorden.