BRMO (Bijzonder Resistent Micro Organisme)

BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro Organisme. Een micro-organisme is een andere naam voor o.a. een bacterie. Iedereen draagt vele soorten bacteriën met zich mee, bijvoorbeeld in de neus, de darmen en op de huid. Een BRMO is echter geen ‘gewone’ bacterie. Het is een bacterie die ongevoelig is voor de meest gebruikte antibiotica. Er zijn nog maar enkele middelen die wel werkzaam zijn als een infectie met een BRMO optreedt. Met deze middelen moeten we zuinig omgaan, omdat de bacterie hier anders ook ongevoelig voor kan worden. Het is daarom van groot belang dat zo weinig mogelijk mensen deze bacterie bij zich dragen.

Besmettelijkheid

Een BRMO geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen. Maar bij mensen met een verminderde weerstand kunnen deze bacteriën infecties veroorzaken. Soms is het nodig om infecties te behandelen met antibiotica. De kans op besmetting met een BRMO is groter in het ziekenhuis dan thuis, omdat hier veel mensen met een verminderde weerstand dicht bij elkaar zijn. Besmetting vindt plaats van mens tot mens, via handen, speeksel, slijm van de keel of neus, urine of ontlasting of via materalen en hulpmiddelen.

Onderzoek

Het is van groot belang dat het ziekenhuis weet welke patiënten een BRMO bij zich dragen.

Patiënten die tot een risicocategorie behoren, onderzoeken we zo snel mogelijk als ze in het ziekenhuis komen. Er wordt een kweek afgenomen voorin de anus. We onderzoeken de kweek in het laboratorium. Soms blijkt bij toeval dat iemand drager is van een BMRO.

Behandeling

Als u alleen drager bent van BRMO hoeft u niet behandeld te worden. Infecties van een BRMO, gepaard gaande met koorts, behandelen we wel met antibiotica. Dit doen we in overleg met uw behandelend arts.

Isolatiemaatregelen

Omdat bij u een BRMO is aangetroffen zullen we tijdens uw opname isolatiemaatregelen moeten nemen. Dit voorkomt verspreiding van de bacterie naar andere patiënten in het ziekenhuis. Tijdens uw opname betekent dit voor u het volgende:

  • Meestal kunt u op zaal verpleegd worden. Soms moet u op een aparte kamer. Dit hangt af van de aard van de BRMO.
  • Medewerkers die op de kamer komen en zorghandelingen uitvoeren, dragen een schort en handschoenen. Als het nodig is nemen ze nog andere beschermende maatregelen.
  • Wanneer u voor onderzoek naar een andere afdeling gaat, nemen we ook daar isolatiemaatregelen om verspreiding van de BRMO tegen te gaan.
  • Tussentijds kweken doen we alleen op indicatie van de behandelend specialist.
  • De isolatiemaatregelen blijven van kracht gedurende de gehele opnameperiode.

Sociale activiteiten

Na de verzorging hoeft u niet op uw kamer te blijven. Na ontslag uit het ziekenhuis is er geen belemmering om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis.

Handhygiëne in het ziekenhuis en thuis

Een goede handhygiëne kan voorkomen dat bacteriën zich via de handen verspreiden naar andere personen, oppervlakken en materialen. Het is dus heel belangrijk dat u uw handen grondig wast met water en zeep, vóór het eten, na toiletbezoek en na hoesten en niezen. Uw handen afdrogen met een wegwerphanddoekje, schone handdoek of met keukenrol (thuis).

Maatregelen bij bezoek in het ziekenhuis

Uw familie en vrienden mogen in het ziekenhuis gewoon bij u op bezoek komen. Bij het verlaten van de kamer moeten zij wél de handen grondig wassen met water en zeep en afdrogen met een wegwerphanddoekje. Bezoekers mogen na het bezoek aan u ook andere patiënten in het ziekenhuis bezoeken.

Maatregelen thuis

Voor uw huisgenoten of mensen die thuis bij u op bezoek komen, zijn, naast het toepassen van goede handhygiëne, geen extra maatregelen nodig. Als bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een wijkverpleegkundige u behandelt, dan moet u hen tijdig melden dat u besmet bent met een BRMO. Zij zullen dan zo nodig extra maatregelen nemen bij de uitvoering van zorghandelingen.

Wasgoed

Wanneer uw wasgoed thuis of door een mantelzorger wordt verzorgd, kan dit op de reguliere manier gebeuren. Er zijn geen extra maatregelen nodig. Alleen het wassen van de handen volstaat nadat het vuile wasgoed is gesorteerd of in de wasmachine is gestopt.

Heeft u nog vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan kunt u deze stellen aan de afdelingsverpleegkundige.