Allergietest door KNO-arts

Uw behandeld arts heeft besloten om een allergietest te laten uitvoeren. Deze dient om te onderzoeken voor welke stoffen u overgevoelig bent. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken voor en tijdens deze test.

Waar verwachten we u

Het onderzoek vindt plaats op de poli van de KNO-artsen en wordt uitgevoerd door een van de assistenten. U kunt zich met uw ponskaartje melden aan de balie en dan plaats nemen in de wachtruimte. De assistente komt u vervolgens ophalen voor het onderzoek.

Voorbereiding

U mag vijf dagen voorafgaand aan het onderzoek geen medicatie voor allergie (antihistaminica) gebruiken. Andere medicatie kunt u gewoon blijven gebruiken. Als u twijfelt kunt u het vragen aan de KNO-arts.

Het onderzoek

De assistente zal u vragen om uw onderarmen te ontbloten. Ze plakt aan de binnenkant van uw onderarm een stuk lang plakband. Op dit plakband staan een aantal cijfers. Ze legt bij elk cijfer een druppeltje van een te testen stof en geeft in deze druppel een klein prikje. Dit prikje zorgt ervoor dat de opgeloste stof in de huid kan doordringen. Voorbeelden van opgeloste stoffen zijn: huisstofmijt, pollen, katten, honden. De meeste mensen ervaren de prikjes niet als pijnlijk. De huid heeft tijd nodig om op de opgeloste stoffen te reageren. Daarom moet u ongeveer 15 minuten wachten om een uitslag te zien. Als u allergisch bent voor een bepaalde stof, dan zal de huid op die plek gaan zwellen, rood worden en soms gaan kriebelen. De grootte van de zwelling kan variëren in enkele millimeters. Op plaatsen waar de stoffen zijn aangebracht waar u niet allergisch voor bent, ontstaan geen zwellingen. Na de wachttijd kijkt de assistente op welke plaatsen een zwelling is ontstaan en hoe groot de zwelling is. De grootte is een maat voor hoe allergisch u bent voor de desbetreffende stof. De test duur ongeveer twintig minuten.

Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek nog wat zwellingen hebben die kriebelen. Deze zwellingen zijn volstrekt ongevaarlijk, meestal verdwijnen ze binnen enkele uren.

Uitslag

Na het onderzoek zal de KNO-arts de uitslag met u bespreken en een eventuele behandeling uitleggen.

Verhindering

Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan contact op met de poli van de KNO-artsen.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 en tussen 13.30 en 17.00 contact opnemen met de poli KNO, 0115-688518.