Wachtlijst Ziekenhuis

Vanwege maatregelen die worden genomen m.b.t. het coronavirus kunnen de wachttijden op dit moment langer zijn dan gebruikelijk. We zijn bezig om de reguliere zorg weer te hervatten.

De wachttijd is de periode tussen het maken van een afspraak en het moment dat u voor die eerste afspraak terecht kunt. We  doen er alles aan om die zo kort mogelijk te houden. Dat levert in de meeste gevallen on-Nederlands snelle toegangstijden op.

De precieze wachttijd hangt af van:

  • Urgentie. Spoed gaat altijd voor. De noodzaak van een specifieke behandeling of onderzoek wordt bepaald in samenspraak met uw huisarts;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde specialist;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde locatie.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Vindt u de wachttijd bij ZorgSaam te lang? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Wachttijden polikliniek ZorgSaam Ziekenhuis

Oktober 2020, in dagen

Cardiologie
7
Chirurgie algemeen
4
Colonoscopie
42*
Bevolkingsonderzoek kent een kortere wachttijd
Dermatologie
7
Gastroscopie
25
Gynaecologie
7
Interne geneeskunde
14
Kaakchirurgie
73
KNO
3
Kindergeneeskunde
6
Klinische geriatrie
3
Longziekten
22
Neurologie
56
Oogheelkunde
120
Orthopedie
5
Pijnbestrijding
21
Plastische chirurgie
75
Radiologie - CT-Scan
7
Radiologie - MRI-Scan
13
Urologie
5
Reumatologie
20
Reumazorg Zuid West Nederland

Volledig overzicht wachttijden per locatie

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden van de poliklinieken en de behandelingen per specialisme. 

Wachttijden t.b.v. NZa

 

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.