Toestemming uitwisseling medische gegevens

Registreer uw keuze via het Patiëntenportaal

ZorgSaam Ziekenhuis vraagt u om toestemming. U kunt uw toestemming digitaal vastleggen via het patiëntenportaal. Uw toestemming wordt dan vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier.

  • Klik op de oranje button om in te loggen;
  • Klik in het Patiëntenportaal op 'Mijn gegevens';
  • Klik vervolgens in het menu op 'Mijn toestemmingen'. 

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek, de huisartsenpost of in het ziekenhuis. Als u ouder wordt of chronisch ziek bent, ziet u zelfs regelmatig meerdere zorgverleners. Om u de juiste zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat die zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw gezondheidssituatie.

Er zijn verschillende soorten patiënttoestemmingen, bijvoorbeeld toestemming voor het delen van medische gegevens met externe zorgverleners die een behandelrelatie met u hebben (bijv. de huisarts of apotheker) of een toestemming zodat ZorgSaam u mag benaderen voor tevredenheidsonderzoeken. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende soorten toestemmingen die we uitvragen via het patiëntenportaal of via het papieren toestemmingsformulier.

  • Uw medisch specialist uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stelt aan andere zorgverleners. Hierdoor hebben zij bij uw behandeling een completer beeld van uw medische situatie;
  • Onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige afspraken voorkomen worden.

Belangrijk

Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien. Ook niet in noodsituaties!

Kinderen

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven via het patiëntenportaal als u voor uw kind gemachtigd bent. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. Klik hier om naar de veel gestelde vragen én antwoorden te gaan, bijvoorbeeld over machtigingen. 

Alternatief

Ons streven is om iedere patiënt toestemming te laten geven via het Patiëntenportaal. U heeft daarnaast de mogelijkheid om uw toestemming te registreren via het toestemmingsformulier (print het uit en vul het in).

 

U levert het ingevulde formulier in op één van de volgende manieren:

  • Geef dit formulier af bij ZorgSaam, balie patiëntenregistratie Oostburg/Hulst/Terneuzen (legitimatiebewijs verplicht);
  • Verstuur dit formulier per post naar ZorgSaam, Antwoordnummer 528, 4530 WB Terneuzen, t.a.v. Zorgadministratie (vertrouwelijke informatie) en voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe; 
  • E-mail dit formulier naar zorgadministratie@zzv.nl en voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe.

Let op: de verwerking van een papieren toestemmingsformulier duurt circa 2 weken.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over het verlenen van uw toestemming voor het uitwisselen van medische informatie in de volgende brochure: 

 

Bij overige vragen rondom de verwerking van medische gegevens kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming, via e-mailadres: fg@zzv.nl.