Bij een echografie worden inwendige organen zoals de galblaas, milt ,alvleesklier of lever zichtbaar gemaakt met geluidsgolven. Deze geluidsgolven hebben een zodanig hoge frequentie, dat ze niet hoorbaar zijn. Daarom wordt dit onderzoek ook wel een “ultrageluidsonderzoek” genoemd.

Voorbereiding

Eten en drinken

U moet vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven (niet roken, niet eten, niet drinken).

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan.

Medicijnen

Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, meld dit aan de arts die u verwijst voor de punctie. Die kan u adviseren tijdelijk met de medicijnen te stoppen, om een bloeding bij of na de punctie te voorkomen. Voor andere medicijnen geldt dat u ze inneemt zoals voorgeschreven door uw behandelend arts.

Dag van het onderzoek

Het onderzoek

Het kan voorkomen een specifieke gevallen dat de radioloog het niet nodig acht om bij u een punctie te doen. Ook al is dit door uw behandeld arts wel aangevraagd.
Bij dit onderzoek is het nodig het bovenlichaam en/of lichaamsdeel te ontbloten. We zullen u vragen om uw kleding en sieraden in het kleedkamertje achter te laten.
Voor een echogeleide punctie is het belangrijk dat u stil te blijven liggen. Met het echoapparaat wordt vervolgens de plaats (locatie) van de afwijking bepaald.
De huid wordt ontsmet en er wordt een verdovingsprik gegeven. Met een (bioptie)naald wordt daarna het weefsel weggenomen. We herhalen dit mogelijk enkele malen zodat er voldoende weefsel is om te onderzoeken.
Dit weefsel wordt door het pathologisch-anatomisch laboratorium onderzocht. Na de punctie moet punctieplaats (klein wondje) worden dichtgedrukt, om een bloeduitstorting te voorkomen. U krijgt een pleister en indien nodig een hechtpleister. U kunt ermee douchen.

Hoelang duurt het onderzoek?

De duur van de punctie is ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Dit weefsel wordt door het laboratorium onderzocht. Na de punctie moet de punctieplaats (klein wondje) worden dichtgedrukt, om een bloeduitstorting te voorkomen. U krijgt een pleister en indien nodig een hechtpleister. U kunt ermee douchen.

Nazorg

Mocht de punctieplaats na afloop pijnlijk of gevoelig zijn, dan kunt u hiertegen Paracetamol innemen (geen aspirine). Het wordt afgeraden om na de punctie intensieve arbeid te verrichten of intensief te sporten om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden. Indien er toch een nabloeding optreedt, raden wij u aan om stevig op de punctieplaats te drukken, zodat het bloeden stopt.
In zeer uitzonderlijke gevallen treden er complicaties van deze puncties op; mocht dit bij u het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de huisartsenpost.

De uitslag

De patholoog-anatoom onderzoekt het weefsel uit het lichaam. De uitslag gaat naar de behandelend arts. U krijgt de uitslag dus via uw behandelend arts te horen.

Juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.