Wratten zijn meestal verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels van de huid met een ruw oppervlak. De medische benaming is verruca. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig. Voorkeursplaatsen zijn de handen en voeten. Wratten komen veel voor, met name bij kinderen en jongvolwassenen.

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Wrattenvirussen zijn besmettelijk. Ze worden verspreid door huidcontact, vooral wanneer de huid beschadigd of verweekt is. De tijd die verloopt tussen een besmetting en het ontstaan van een wrat varieert van 2 tot 6 maanden, maar kan ook langer dan 1 jaar zijn.

Behandeling

De laserspecialist behandelt hand en voetwratten met de vaatlaser. Meestal is er na twee behandelingen al een forse verbetering zichtbaar en is een derde behandeling niet nodig. Dit hangt af van de grootte en het aantal wratten. Tussen twee behandelingen zit een wachttijd van minimaal twee weken.

Resultaat

De wratten die behandeld zijn blijven weg. Wratten komen wel vaak terug, ook op een andere plek dan waar ze eerst zaten.

Complicaties

De behandelde huid kan een lichte zwelling en korstjes vertonen. Deze verdwijnen na een week tot 10 dagen.

Vragen

Bij dringende vragen of problemen na uw behandeling, kunt u contact opnemen met ZorgSaam (poli Dermatologie). Tijdens kantooruren kunt u bellen naar tel.: 0115-688106 (elke werkdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:30 uur bereikbaar).

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.