Naar aanleiding van eerdere foto’s is gebleken dat een deel van uw weefsel nader moet worden onderzocht. Bij een punctie wordt weefsel (lichaamscellen) met een naald weggehaald uit het lichaam voor verder onderzoek.

Voorbereiding

Voor een punctie is een speciale voorbereiding nodig:

Voordat de biopsie plaatsvindt, nemen we bloed bij u af. Dit is om de stolbaarheid van uw bloed na te kijken. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zal uw behandelend arts u vertellen wanneer u met deze medicijnen moet stoppen en wanneer u het gebruik hiervan weer kan hervatten.

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

LET OP!        

  • Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborante, voorafgaand aan het onderzoek.
  • Heeft u diabetes? Dan kan het zijn, dat u speciale maatregelen moet nemen. Neem hiervoor contact op met uw behandelend arts.
  • Zijn er bijwerkingen of risico’s?
    • Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken, die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal.
    • Bij een punctie van longweefsel is het mogelijk dat er een kleine luchtlekkage via het gaatje in de long optreed. Hierdoor kan er een klaplong ontstaan. Dit kan tijdens de punctie en in de eerst uren na de punctie gebeuren. U kunt dan pijn op de borstkas krijgen en u kunt zich kortademig voelen. Meestal gaat het om een kleine klaplong. Ook kan het zo zijn dat u wat bloed ophoest.
  • Als u niet op uw afspraak kunt komen, vragen wij u dit zo snel mogelijk (bij voorkeur minimaal 48 uur van tevoren) te melden bij de afdeling Radiologie, telefoonnummer: 0115- 688433. Als u op tijd afbelt, kan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen. Op deze manier houden we de wachttijden zo kort mogelijk.

Melden

Wilt u zich melden bij het opnamebureau. Hier wordt gekeken op welke afdeling u wordt opgenomen. Met behulp van een routenummer kunt u zich melden bij de desbetreffende afdeling.

Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een CT-scanner. Voor meer informatie over het toestel kijkt u elders op deze website.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De laborant belt een kwartier voor het onderzoek de afdeling dagopname, waar u op dat moment verblijft, met het verzoek om u naar de afdeling radiologie te brengen. U wordt vervolgens met bed naar de CT ruimte gebracht. Hier zal de laborant eerst uw gegevens controleren en uitleg geven over de hele procedure. Daarna vraagt hij/zij u om de bovenkleding/operatiejasje en eventuele sieraden uit te doen.

U mag dan plaatsnemen op de onderzoekstafel. De radioloog zal met behulp van de CT scan gaan bepalen, waar er precies weefsel wordt weggenomen. Die plaats wordt dan eerst ontsmet en plaatselijk verdoofd. Als de verdoving is ingewerkt, zal de radioloog met een naald het weefsel aanprikken. Om te controleren of de naald op de juiste positie zit, zal er af een toe een scan gemaakt worden op de positie van de naald. Wanneer de naald goed zit, wordt er een stukje weefsel weggenomen. Bij het wegnemen van het stukje weefsel hoort u een luide klik. Dit geluid krijgt u eerst als proef te horen, zodat u daar tijdens het onderzoek niet van schrikt. Het is mogelijk, dat de radioloog meerdere stukjes weefsels weghaalt.

Het is tijdens het onderzoek heel belangrijk, dat u zo stil en ontspannen mogelijk blijft liggen. Het onderzoek kan mislukken als u zich beweegt. Soms wordt u gevraagd uw adem in te houden. Als de radioloog voldoende weefsel heeft weggenomen, is de procedure klaar. De laborant plakt een pleister op het wondje. Eventueel wordt nog een controlescan gemaakt.

Hoe lang duurt het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na de procedure wordt u in bed teruggebracht naar de afdeling dagopname. Verpleegkundigen zullen daar regelmatig controleren hoe het met u gaat. Soms wordt er één tot drie uur na de punctie op de afdeling radiologie nog een foto gemaakt ter controle. De aanvragend arts bepaalt wanneer u naar huis mag.

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij de eerstvolgende afspraak.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts.

De laborant en de radioloog vertellen u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen.

De afdeling Radiologie van de locaties Terneuzen, Oostburg en Hulst is bereikbaar op het telefoonnummer (0115)-688433, op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

 

Voor meer informatie over de afdeling Radiologie en radiodiagnostische onderzoeken kunt u kijken op onze website: www.zorgsaam.org

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.