Kosten voor zorg

Wat zijn de kosten voor….

…wijkverpleegkundige zorg?

Wijkverpleegkundige zorg (verpleging en verzorging bij u thuis) wordt door de zorgverzekering vergoed. Meer informatie over de kosten kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

...verzorgd huren?

De kosten voor verzorgd huren voor het basisarrangement zijn per locatie afhankelijk. Het is mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Op die manier is verzorgd huren voor iedereen betaalbaar. U kunt het basisarrangement uitbreiden met extra services tegen extra kosten.

…het verblijf in het woonzorgcentrum en in het verpleeghuis?

De kosten voor het verblijf in het woonzorgcentrum of verpleeghuis worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog dit is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen bijdrage.

…aanvullende diensten?

ZorgSaam Zorggroep biedt haar bewoners in het woonzorgcentrum of verpleeghuis een aantal aanvullende diensten. Bijvoorbeeld het wassen van kleding. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Een overzicht van onze aanvullende diensten en de kosten vindt u in ons servicepakket. Het is niet verplicht om aanvullende diensten af te nemen. 

… beschermd wonen?

Beschermd wonen wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en is onderdeel van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Via een zogenaamde ‘beslisboom’ wordt bepaald of u recht heeft op deze zorg.

… bijzondere zorg?

De kosten voor Bijzondere zorg worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog dit is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen bijdrage. 

… revalidatie?

Geriatrische revalidatie wordt door de zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet). Meer informatie over de kosten kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.  

…palliatieve zorg?

Voor een verblijf in ons Hospice ‘De Meander’ dient u een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK bepaalt uw eigen bijdrage. 

… behandeling?

Of de behandeling door onze fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten vergoed wordt, hangt af van uw zorgverzekering en van uw klacht. Vraag dit dus na bij uw zorgverzekeraar.

… dagopvang en begeleiding

Om in aanmerking te komen voor dagopvang (en eventueel daarbij horend vervoer) moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente of CIZ, afhankelijk van het doel van de benodigde opvang.

… particuliere zorg/diensten?

U kunt bij ZorgSaam Zorggroep ook particuliere zorg en diensten inkopen. U betaalt de zorg of diensten zelf. In een persoonlijk gesprek helpen de zorgmakelaars van het ZorgAdviesPunt u graag met het in kaart brengen van uw wensen. Als u particuliere zorg en/of diensten van ons wilt afnemen, ontvangt u eerst een vrijblijvende offerte. Als u akkoord gaat, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een aparte overeenkomst.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kosten? Neem dan contact op met onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt.