Kinderen

De logopedist kan u en uw kind (peuter, kleuter of schoolgaand kind) door middel van onderzoek, behandeling en/of advies, hulp bieden bij problemen op verschillende gebieden, zoals:  

 

Taalontwikkelingsstoornissen

Bij deze stoornis hebben kinderen moeite met het verwerven van de moedertaal. Hierbij kunt u denken aan de volgende problemen:

  • Woordenschatmoeilijkheden, zoals niet goed op bepaalde woorden kunnen komen of woorden niet kennen;
  • Zinsbouwmoeilijkheden, bijvoorbeeld als het kind te korte zinnen maakt of een verkeerde woordvolgorde gebruikt;
  • Moeilijkheden met het vervoegen van werkwoorden en correct gebruik van voltooid deelwoorden;
  • Moeilijkheden met verkleinwoorden, meervoudsvormen, vergelijkende trap.
  • Begripsmoeilijkheden, zoals opdrachten of de betekenis van woorden niet begrijpen;
  • Problemen met het volgen van gesprekken, beurtwisseling en/of onderwerp handhaving.

Afwijkende mondgewoonten

Die kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gebit, het spreken en/of het gehoor. Voorbeelden zijn afwijkend slikken, duim- en/of vingerzuigen en mondademen.

Spraakstoornissen

Er wordt van een articulatiestoornis gesproken wanneer het kind achter blijft in de spraakontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Er zijn twee verschillende stoornissen:

  • Het niet goed uitspreken van een bepaalde klank, slissen of lispelen (fonetische articulatiestoornis);
  • Het verkeerd of niet gebruiken van klanken. Twee voorbeelden: De tip legt eieren i.p.v. de kip legt eieren of een pin in de oom i.p.v. een spin in de boom (fonologische articulatiestoornis).

Stemproblemen

Heesheid bij kinderen is een veel voorkomend probleem. Het kan van voorbijgaande aard zijn, maar het kan ook een hardnekkig probleem vormen. Heesheid door een luchtwegeninfectie is van korte duur, maar bij chronische heesheid wordt medisch onderzoek (KNO-arts) en logopedie aangeraden.

Kosten

Kinderlogopedie behoort tot het basispakket van de zorgverzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt daarnaast geen eigen risico. Echter, in bepaalde gevallen is vergoeding door uw zorgverzekeraar afhankelijk van het eventueel gekozen aanvullende pakket. Voor informatie over uw aanvullend pakket en vergoeding kunt u contact op nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanvragen

Op dit moment zijn onze kinderlogopedisten werkzaam in het Oosten van Zeeuws-Vlaanderen. De bedoeling is om dit op termijn uit te breiden voor geheel Zeeuws-Vlaanderen. Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Bekijk hier onze contactgegevens.