Logopedie

Onze logopedisten bieden u en uw omgeving hulp bij problemen op het gebied van communicatie en slikken. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door een ziekte in hersenen, zoals Parkinson, MS of een beroerte. Ook helpen de logopedisten u met stemklachten en ademhalingsproblemen, veroorzaakt door bijvoorbeeld COPD. Via onderzoek, adviezen en therapie proberen zij samen met u het probleem op te lossen of zo mogelijk te verkleinen. Binnen ZorgSaam wordt er multidisciplinair gewerkt. Dit betekent dat er regelmatig overleg plaatsvindt met anderen, zoals artsen, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, etc. Uw behandeling wordt zo optimaal afgestemd.

Communicatie

Spraak

Problemen met spreken kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een beroerte (CVA/TIA) of ziekte. Dit heet dysatrie. Door de verstoorde hersenfunctie is de aansturing van de spieren in de mond en het keelgebied niet meer goed.  De tong, wangen, lippen en het gehemelte kunnen hierdoor niet meer goed bewegen. Bij de behandeling, therapie en advies wordt aandacht besteed aan het verbeteren van houding, adem, stem en mondmotoriek. Indien nodig kan ook gezocht worden naar een passend hulpmiddel om de communicatie te ondersteunen.

Taal

Mensen die een beroerte (CVA/TIA) hebben gehad, kunnen problemen hebben met het verwoorden van hun gedachten. Deze taalstoornis heet afasie, waarbij het moeite kost om goed te begrijpen wat er gezegd wordt. Daarnaast is het soms lastig om zelf woorden en zinnen te vormen. Ook het lezen en schrijven kunnen aangedaan zijn. De logopedist geeft oefeningen om het begrijpen, spreken, lezen of schrijven te verbeteren en helpt u om de communicatie tussen u en uw omgeving te optimaliseren. ZorgSaam beschikt over een afasie-therapeut.

Ademhaling

Chronisch hoesten

Bij ons kunt u terecht voor logopedische begeleiding bij chronisch hoesten. Astma, neusbijholteproblematiek of een teveel aan maagzuur in de slokdarm zijn veel voorkomende oorzaken van chronisch hoesten. Het komt niet altijd vanuit de longen. De diverse problemen worden door verschillende specialisten onderzocht en behandeld. Zo komt u normaal gesproken voor astma bij de longarts, voor neusbijholteproblematiek bij de keel-, neus- en oorarts en voor teveel maagzuur bij de maag-, darm-, leverarts of internist. Langdurig of chronisch hoesten is niet alleen vervelend, het kan van grote invloed zijn op het dagelijks leven. Zo kan het u ’s nachts wakker houden, waardoor slaapgebrek kan ontstaan.Ook kan het gevolgen hebben voor het sociale leven. Ademhaling, houding en gedrag kunnen mede oorzaak zijn van het in stand houden van de hoestprikkel. Samen met de logopedist gaat u werken aan deze drie onderdelen. Dit gebeurt in samenwerking met de verwijzend medisch specialist uit ZorgSaam Ziekenhuis.

COPD/Astma

Slikken

Sommige mensen hebben problemen met het eten en drinken als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte (CVA/TIA). Tong, wangen, lippen en gehemelte functioneren niet meer goed waardoor er slik- en kauwklachten kunnen ontstaan. Hierdoor kan iemand zich snel verslikken. De logopedist adviseert zowel over de samenstelling van het eten en het drinken als over de manier van nuttigen. Daarnaast gebruikt de logopedist gerichte therapieën om het slikken te trainen.

Stem

Stemklachten kunnen ontstaan na een operatie, overbelasting tijdens praten etc. Samen met u kijken we naar de oorzaak van het probleem en naar een mogelijke oplossing.

Overig

Afwijkend mondgedrag

Globusgevoel

Bij ons kunt u terecht voor logopedische begeleiding bij globus gevoel (brokgevoel in de keel). Veel patiënten zijn hierover ongerust, maar over het algemeen is het een onschuldig probleem. Mogelijke bijkomende klachten hierbij kunnen zijn een slijmprop in de keel die niet weggeslikt kan worden, een gevoel dat er een graat of een korreltje in de keel zit of een branderige, pijnlijke of geïrriteerde keel. Het brokgevoel zit meestal ter hoogte van het strottenhoofd. Hierdoor ontstaat de neiging steeds te schrapen, te kuchen of vaak te slikken. Hierbij kan altijd wel wat slijm geproduceerd worden. Van een brokgevoel wordt gesproken als er geen lichamelijke afwijking gevonden wordt die de klacht kan verklaren. Spierspanning in het keelgebied, houding, ademhaling en gedrag kunnen mede oorzaak zijn van globusgevoel. Samen met de logopedist gaat u werken aan deze onderdelen. Een onderdeel in de begeleiding is MFL; dit is een vorm van massage in het keelgebied.

MS-netwerk

Parkinsonnet

Kosten

De kosten voor logopedie vallen onder de basisverzekering. Afhankelijk van uw eigen risico betaalt u een eigen bijdrage. Dit verloopt via de zorgverzekering. Neem contact op met uw zorgverzekering voor meer informatie, bijvoorbeeld over wat u vergoed krijgt. 

Aanvragen

Als u thuis woont, kunt u ook onze logopedisten inschakelen. Dit kan alleen in de regio Sluis en in de regio Hulst. Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Bekijk hier onze contactgegevens.