Nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s)

A. Indicaties

 • Preventie VTE na electieve heup- en knie prothese;
 • Preventie cerebrale embolie bij atriumfibrilleren;
 • Behandeling van VTE;
 • Voorschrift door specialist;
 • Op recept vermelden: Indicatie, nierfunctie, met datum van bepaling;
 • Indien patiënt overgezet van VKA, dan reden omzetting vermelden, laatste INR en datum van stop VKA.

B. Relatieve contra-indicaties

 • Verminderde nierfunctie! Dabigatran niet geven bij MDRD < 30 ml/min. Bij klaring van 30-50ml/min. Dosis aanpassen;
 • Bloedingsneiging.

C. Dosering

Profylaxe VTE

 • Rivaroxaban, start 6-10 uur na OK. Daarna 10 mg (T ½ 5-13 uur), 1 dd. Bij klaring 10-30 ml/min. 10 mg 1x/2 dagen;
 • Dabigatran, start dosis 110mg 1-4 uur na OK, daarna 220mg (T ½ 12-14 uur), 1dd. Bij > 75 jaar, of klaring 30-50 ml/min. start dosis 75 mg, en door met 150 mg 1 dd;
 • Apixaban, start dosis 2,5 mg 6-10 uur na OK, Daarna 2,5 mg (T ½ 12 uur). 1 dd.

Profylaxe embolie bij AF

 • Rivaroxaban 20 mg, 1 dd. Bij >75 jaar, klaring 10-50 ml/min., of andere risicofactoren 15 mg, 1 dd;
 • Dabigatran 150 mg, 2 dd. Bij >75 jaar, klaring 30-50 ml/min., of andere risicofactoren 110 mg, 2 dd. Bij combinatie met verapamil 110 mg, 2 dd; Indien ook nog klaring 30-50 ml/min. 75 mg 1 dd;
 • Apixaban 5mg, 2dd.

Behandeling VTE

 • Rivaroxaban eerste 3 weken 15 mg, 2 dd. (Geen LMWH), daarna 3-6 maanden 20 mg, 1 dd. Bij klaring 10-50 ml/min. eerste 3 weken 15 mg, 2 dd, daarna 15 mg, 1 dd;
 • Dabigatran 150 mg, 2 dd. Bij >75 jaar, klaring 30-50 ml/min., of andere risicofactoren 110 mg, 2 dd;
 • Apixaban eerste week 10mg, 2dd., daarna 5mg, 2dd.

Na acuut coronair syndroom

 • Rivaroxaban 2,5 mg, 2 dd. Gedurende 12 maanden, naast ASA en evt, clopidogrel.

D. Duur antistolling

 • Bij totale heup artroplastiek 28-35 dagen, bij totale knie artroplastiek 10 dagen;
 • Bij atriumfibilleren in principe levenslang;
 • Bij behandeling VTE 3-6 maanden.

E. Staken antistolling

 • Einde behandeling;
 • Als de nadelen groter worden dan de voordelen (ernstig zieke mensen, zeer oude mensen);
 • Bloedingen;
 • Verslechterende nierfunctie. Op indicatie controleren! (bv. bij medicatie met risico op nierfunctie vermindering).

F. Laboratorium testen bij NOAC's

Rivaroxaban/Apixaban

 • PT ( zeer reagens afhankelijk);
 • Anti-Xa Rivaroxaban (zeer specifiek, maar hier nog niet beschikbaar).

Dabigatran

 • aPTT (reagens afhankelijk);
 • dTT (verdunde Trombine Tijd, specifiek, maar hier nog niet beschikbaar).