LMWH’s

Laag moleculair gewichts heparine 

A. Indicaties

 • Preventie veneuze trombo-embolie (VTE) post-ok, met name na orthopedische chirurgie;
 • Preventie VTE bij tijdelijk immobilisatie;
 • Overbruggingsbehandeling bij start vitamine K antagonisten.

B. Relatieve contra-indicatie

 • Bloedingsneiging.

C. Dosering

Profylactisch

Standaard 2850E Nadroparine (T ½ 3,5 uur). Bij hoog risico (bv. oncologische of orthopedische chirurgie) 5700E.

Therapeutisch

200E/ kg lichaamsgewicht. Bij VTE èn maligniteit door met LMWH's. Bij andere VTE over naar VKA.

Bridging 

Zie beleid rond ingrepen.

Bij klaring

< 30 ml/min. 75% van de normale dosering toedienen.

D. Duur antistolling

LMWH's: (profylactisch, 5700E Nadroparine)

 • Bij profylaxe na totale heup artroplastiek 5 weken;
 • Bij profylaxe na totale knie artroplastiek 2 weken;
 • Bij profylaxe na oncologische chirurgie 2-4 weken;
 • Bij profylaxe na heupfractuurchirurgie 5 weken.

LMWH's: (Therapeutisch)

 • Bij opstart bij VTE minimaal 5 dagen, èn tot INR 2x > 2,5 is;
 • Bij opstart kunstklep minimaal 5 dagen, èn tot INR 2x > 3,0 is;
 • Bij opstart atriumfibrilleren minimaal 5dagen èn tot INR 2x > 2,5 is (naar inzicht cardioloog);
 • Bij bridging bij invasieve ingreep (zie overbruggen) tot INR 2x > 2,5 is; LMWH stop 24 uur voor ingreep);
 • Behandeling tromboflebitis:

- Bovenbeen: (hoog) profylactisch LMWH, max. 30 dagen.

- Onderbeen: Evt. spontaan beloop afwachten / NSAID's of als bij bovenbeen.

 • Flebitis bij perifeer infuus alleen lokaal behandelen.

E. Staken behandeling

 • Einde behandeling;
 • Als de nadelen groter worden dan de voordelen (ernstig zieke mensen, zeer oude mensen);
 • Bloedingen.