Couperen bij bloedingen/ingrepen

A. Vitamine K antagonisten

 • Bij doorgeschoten INR zonder bloeding antistolling kort onderbreken, bij Fenprocoumon en INR > 8, ook vitamine K. (wordt door trombosedienst geregeld);
 • Bij matige/lichte bloedingen is lokale hemostase het meest belangrijk. Evt. kort de antistolling onderbreken;
 • Bij schedeltrauma en VKA preventief vit. K 5-10mg oraal. Contact opnemen met de neuroloog!
 • Ernstige bloedingen bij VKA: VKA stop of vit. K iv. 5-10mg. Bij Fenprocoumon op geleide van INR enkele dagen herhalen!

Dosering

Via onderstaande link leest u het overzicht:

B. Trombocytenaggregatieremmers

Naast staken van de trombocytenaggregatieremmers, kun je desmopressine (Minrin) geven, 0,3 ug/kg lichaamsgewicht iv. of trombocytenconcentraat ( 2x).

C. Laag moleculair gewichts heparine

Evt. Protamine langzaam iv; 0,6ml neutraliseert 950 IE anti-Xa nadroparine.

D. Nieuwe orale anticoagulantia

Lichte bloeding

 • Lokale hemostase;
 • NOAC's korte tijd stop (korte halfwaarde tijd).

Matige/ernstige bloeding

 • Lokale hemostase;
 • NOAC's stop;
 • Er is geen specifiek antidotum!; 
 • Protrombinecomplex geven 25-50 U/kg lichaamsgewicht (effect onzeker), evt. herhalen;
 • Indien inname NOAC < 2 uur geleden: Actieve kool.

Levensbedreigende bloeding

 • Als bij matige/ernstige bloeding;
 • Fresh Frozen Plasma.
 • Bij Dabigatran overweeg dialyse, met name bij nierinsufficiëntie. Alleen in overleg met hematoloog/apotheek evt. Novoseven 90 ug/kg of FEIBa 50-100IU/kg iv.