Advies correctie stolling bij puncties en leverlijden

N.B. In feite is de stolling bij cirrose in evenwicht, bloedingen bij ingrepen komen niet vaak voor.

Schat van tevoren het bloedingsrisico in. (zie perioperatief beleid).

 

Bij laag bloedingsrisico:

Start vitamine K oraal 10 mg / dag, 1 dag voor de ingreep, t/m max 7 dagen na de ingreep.

Bij hoog bloedingsrisico:

Bepaal trombocyten, INR en fibrinogeen.

 

Start vitamine K oraal 10 mg / dag, 1 dag voor de ingreep, t/m max 7 dagen na de ingreep.

Start bij slijmvlies gerelateerde ingrepen oraal tranexaminezuur 4x 1000 mg, 1 dag voor de ingreep, 7 dagen.

Start bij ingrepen in de mond met tranexaminezuur mondspoeling 50mg/ml, 4x d.d. 10 ml 1 dag voor de ingreep, 7 dagen.

 

Bij trombocyten < 50, 1 trombocyten concentraat.

Bij fibrinogeen<1.2gr/l overweeg haemocomplettan®, streef naar fibrinogeen boven 1.2 gr/l.

Bereken dosis als volgt: Gewenste stijging(gr/l) x lichaamsgewicht(kg) / 17

Ter correctie van PT/ INR: Protrombine complex 25 u/kg i.v.

 

NIET geven: DDAVP of Omniplasma/FFP