Transmuraal protocol antistolling 2019

In 2016 is er een nieuwe richtlijn antotrombostich beleid verschenen. Naar aanleiding daarvan is het Transmuraal Protocol (Anti)stolling geheel aangepast. DOAC's zullen een meer prominente plaats innemen.

Naar aanleiding van het op de markt komen van nieuwe anticoagulantia, de onduidelijkheden en vele protocollen die er zijn over de anticoagulantia, is het tijd voor een nieuw overzichtelijk protocol. Het protocol wordt nu ingedeeld naar indicatie voor antistolling wat het zoeken makkelijk moet maken. Als aanvulling een hoofdstuk over stollingscorrectie bij puncties/ingrepen bij leverlijden.

Elk specialisme heeft zijn eigen protocol. In het kader van ketenzorg moet dit goed op elkaar afgestemd worden. Van belang blijft een goede communicatie tussen trombosedienst, specialisten, huisartsen, tandartsen en apothekers. 

Aanmeldingsformulier

Trombosedienst 

In onze situatie (trombosedienst in het ziekenhuis) is de trombosedienst hoofdverantwoordelijk voor de antistolling. Voorwaarde is een goede communicatie met huisartsen, apotheken, tandartsen, thuiszorg en medisch specialisten in ons ziekenhuis en elders. Wij hopen met dit protocol een duidelijke leidraad te geven en verwachten dat iedereen volgens dit protocol werkt.

C. Idink, internist-hematoloog en medisch leider trombosedienst

P. Deij, operationeel leidinggevende trombosedienst

 

Laatste wijziging: December 2019