Voor alle acute opnames in een verpleeghuis in Zeeuws-Vlaanderen is één telefoonnummer en één e-mail adres beschikbaar.

 

 

Werkwijze

  • Voor triage ELV, GRZ en crisisbedden Wlz belt u naar 088 – 900 56 00 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).
  • U mailt het triageformulier naar: triagezvl@zorgmail.nl.
  • De triage wordt verwerkt door een medewerker van het Zorg Advies Punt (ZorgSaam) of Zorg Advies (SVRZ).
  • De triage wordt beoordeeld door de dienstdoende Specialist Ouderengeneeskunde, waarna bepaald wordt welk bed (het meest) passend is.
  • U ontvangt binnen 2 uur na melding een reactie.

Overzicht van beschikbare plaatsen

Beschikbare plaatsen in Zeeland staan vermeld op de website van point: https://vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl/ Tevens worden alle beschikbare crisisplaatsen binnen ZorgSaam en SVRZ aan het einde van de dag gecommuniceerd met de doktersassistenten.

 

Het RCB

Het Regionaal Coördinatiepunt Bedden (RCB) gaat uit van een samenwerkingsverband tussen SVRZ en ZorgSaam met betrekking tot het inrichten van één aanmeldpunt voor de huisartsen (inclusief HAP) en SEH artsen in Zeeuws-Vlaanderen voor triage van ELV, GRZ en crisisbedden Wlz. Het loket is 24 uur per dag, 7 dag per week beschikbaar en bereikbaar voor de gehele regio Zeeuws-Vlaanderen.

De inrichting van dit samenwerkingsverband biedt een mogelijkheid om in de toekomst uit te breiden naar een Regionaal Coördinatiepunt Bedden in Zeeland, waar t.z.t. alle Zeeuwse VVT-organisaties bij betrokken gaan worden.