Specialistische zorg in de Thuis- en Ouderenzorg

Veel intensieve therapieën, die voorheen alleen in een ziekenhuis mogelijk waren, kunnen tegenwoordig ook thuis plaatsvinden. Het instructieteam (ITT) van ZorgSaam is gespecialiseerd in de organisatie, ondersteuning en/of uitvoering van (hoog-complexe) medisch-technische zorg. Dit in geheel Zeeuws-Vlaanderen. Het team bestaat uit Technische Thuiszorg (wijk)Verpleegkundigen. Ze hebben door jarenlange ervaring en bijscholingen specifieke deskundigheid. Cliënten krijgen op deze manier in hun eigen omgeving en op een verantwoorde wijze complexe zorg. Zo kan ontslag uit het ziekenhuis worden versneld of zelfs opname in een ziekenhuis worden voorkomen.

Het instructieteam van ZorgSaam

Het ITT werkt volgens de meest recente landelijke protocollen, gebaseerd op onderzoeksresultaten (Evidence Based Practice). Er wordt nauw samengewerkt met o.a. de thuis- en ouderenzorg van ZorgSaam, huisartsen, specialisten, ontslagverpleegkundigen, ziekenhuismedewerkers, apothekers en facilitaire bedrijven.

Het ITT verleent hoog complexe zorg aan cliënten vanaf 18 jaar met zeer uiteenlopende ziektebeelden.

Meest voorkomend

De meest voorkomende hoog complexe medisch-technische handelingen thuis zijn:

  • Opstarten van intraveneuze toedieningen met behulp van een mobiele infuuspomp, zoals: vocht, medicatie en Totaal Parenterale Voeding (TPV);
  • Opstarten van palliatieve sedatie en pijnbestrijding met behulp van een mobiele infuuspomp;
  • Onderhoud van een PICC / CVK / Poortsysteem;
  • Verwijderen PICC-katheter;
  • Afsluiten van een (chemo-) elastomeerpompje;
  • Opstarten van tracheacanule-zorg.

Scholing, instructie & advies

Het ITT verzorgt scholingen en, waar nodig, ook instructielessen aan zorgprofessionials. U kunt bij het ITT ook terecht als de cliënt of mantelzorger instructie nodig heeft om een specifieke handeling ten aanzien van hoog-complexe zorg zelfstandig thuis uit te voeren.

Het ITT ont-zorgt

In overleg met de voorschrijver draagt het ITT zorg voor alle voorwaarden. Denk hierbij aan het regelen van machtigingen en het inzetten van verpleegtechnische hulpmiddelen, zoals een mobiele draagbare infuuspomp.

Beschikbaarheid in geheel Zeeuws-Vlaanderen

Heeft u een vraag of wilt u een cliënt aanmelden? Het ITT is zeven dagen per week, van 08:00 t/m 23:00 uur beschikbaar voor medisch specialisten, huisartsen en andere zorgverleners.

Contact

Het Instructieteam is bereikbaar op tel: 0115-674500, 0115-688000 of via e-mail instructieteam@zzv.nl.