Beroepsopleidingen

Mbo-verpleegkundige (niveau NLQF 4)

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen biedt voor alle leerjaren stageplaatsen aan voor de BOL-variant (leren-stage) van deze opleiding. De BBL-variant (leren-werken) wordt momenteel niet meer aangeboden. 

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over de BOL-opleiding kun je contact opnemen met Scalda.

Bachelor-verpleegkundige (niveau NLQF 6)

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen biedt voor alle leerjaren stageplaatsen aan voor deze opleiding. De duale variant wordt niet aangeboden.  

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kun je contact opnemen met de Hogeschool Zeeland

Verzorgende IG (niveau NLQF 3)

ZorgSaam is een erkend leerbedrijf en verzorgt in samenwerking met Scalda jaarlijks beroepsopleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Er wordt opgeleid tot verzorgende IG.

ZorgSaam werkt met vijf opleidingsafdelingen verspreid over de organisatie. De medewerkers van deze afdelingen zijn extra geschoold op het gebied van opleiden. 

Informatie

Voor meer informatie neem je contact op met afdeling opleidingen via tel: 0115-688454 of e-mail stage@zzv.nl. Solliciteren naar een opleidingsplaats kan online via het sollicitatieformulier werken en leren.

Operatie assistent

Als operatieassistent ondersteun je de chirurg. Jij zorgt voorafgaand aan de operatie dat alle benodigdheden aanwezig en steriel zijn, checkt of alles werkt en zorgt dat de patiëntengegevens aanwezig zijn. Op het juiste moment moet je ervoor zorgen dat de chirurg de benodigde instrumenten krijgt aangereikt. Je moet altijd minstens één stap vooruit denken. Je zorgt ervoor dat alles steriel is en blijft, controleert de hoeveelheid bloed die de patiënt verliest, bedient de apparatuur en onderhoudt de contacten met de wereld buiten de operatiekamer.

Het theoretisch gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door het opleidingsinstituut van Erasmus MC Rotterdam, het praktijkgedeelte vindt plaats binnen ZorgSaam.

Vacature

Let op: we bieden deze opleiding alleen aan als we een vacature hebben. Kijk bij vacatures of we op dit moment een opleidingsplaats hebben.

De opleiding

Bij deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. De totale leerweg beslaat 3 jaar, onderverdeeld in 6 fasen van elk 6 maanden. Tijdens het eerste halfjaar (fase 1) ligt de nadruk op de theorie. In de volgende fasen komt het accent steeds meer op de praktijk te liggen.

Toelating

BIG geregistreerd als verpleegkundige (a, mbo-vp, hbo-v) of HAVO (met voorkeur voor het profiel 'Natuur en gezondheid' of 'Natuur en techniek').

Informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kan je contact opnemen met afdeling opleidingen via tel: 0115 - 688454 of e-mail: stage@zzv.nl

Anesthesie medewerker

Als anesthesie medewerker ben jij degene die de patiënt begeleidt bij het inslapen voor de narcose en het wakker worden. Jij helpt de anesthesioloog bij het onder anesthesie brengen van de patiënt, door middel van één van de beschikbare technieken. Tijdens de operatie ben jij eveneens letterlijk van levensbelang, want jij controleert de vitale lichaamsfuncties van de patiënt, zoals bloeddruk, temperatuur en ademhaling. Na de operatie bewaak je de patiënt tot deze stabiel genoeg is om naar de verpleegafdeling te gaan.

Het theoretisch gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door het opleidingsinstituut van Erasmus MC Rotterdam, het praktijkgedeelte vindt plaats binnen ZorgSaam.

Vacature

Let op: we bieden deze opleiding alleen aan als we een vacature hebben. Kijk bij vacatures of we op dit moment een opleidingsplaats hebben.

De opleiding

Bij deze opleiding wordt het verkrijgen van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. De totale leerweg beslaat 3 jaar, onderverdeeld in 6 fasen van elk 6 maanden. Tijdens het eerste half jaar (fase 1) ligt de nadruk op de theorie. In de volgende fasen komt het accent steeds meer op de praktijk te liggen.

Toelating

BIG geregistreerd als verpleegkundige (a, mbo-vp, hbo-v) of HAVO (met voorkeur voor het profiel 'Natuur en gezondheid' of 'Natuur en techniek').

Informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kan je contact opnemen met afdeling opleidingen via tel: 0115-688454 of e-mail: stage@zzv.nl.

Radiodiagnostisch laborant

Als radiodiagnostisch laborant verricht je röntgenonderzoek bij patiënten met zeer uiteenlopende aandoeningen. Het kan gaan om borstonderzoek bij vrouwen, onderzoek na een ongeluk, botbreuken, een hartinfarct of een chronische ziekte.

Naast röntgenapparatuur maak je ook gebruik van andere apparatuur voor medische beeldvorming, zoals echografie en MRI. Het contact met patiënten is vaak kort, maar intensief. Het is dus belangrijk dat jij mensen snel op hun gemak kunt stellen en goed uitlegt wat er gebeurt. Jij werkt samen met andere professionals, zoals radiologen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Kortom, als radiodiagnostisch laborant combineer je technische kennis met sociale vaardigheden en ben je een belangrijke schakel bij het stellen van diagnoses en eventueel daaruit voortvloeiende behandelplannen.

Het theoretisch gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door het opleidingsinstituut van Erasmus MC Rotterdam, het praktijkgedeelte vindt plaats binnen ZorgSaam.

Vacature

Let op: we bieden deze opleiding alleen aan als we een vacature hebben. Kijk bij vacatures of we op dit moment een opleidingsplaats hebben.

De opleiding

Bij deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. De totale leerweg beslaat 3 jaar, onderverdeeld in 4 perioden, te weten beroepsvoorbereidend, beroepsopleidend, beroepsverdiepend en de afstudeerperiode. Zo leer je de theorie in de praktijk toe te passen, terwijl je leert van meer ervaren collega's. In de beroepsvoorbereidende periode ligt de nadruk op de theorie. In de volgende fasen worden theorieblokken afgewisseld met praktijkperiodes. Naast jouw werk op een röntgenafdeling kom je ook regelmatig op de operatiekamer, de intensive care en de spoedeisende hulpafdeling.

Toelating

VWO-, HAVO-, MBO (niveau 4) of gelijkwaardig diploma met voorkeur voor het profiel 'Natuur en gezondheid' of 'Natuur en techniek'.

Informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met afdeling opleidingen via tel: 0115-688454 of e-mail: stage@zzv.nl