Kwaliteitsverslag Warmande

In de loop van het jaar 2017 is binnen Warmande invulling gegeven aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zoals dit is vastgesteld door het Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitsverslag 2017 wordt weergegeven hoe binnen Warmande in 2017 op een lerende manier zorg is verleend aan cliënten.