De organisatie

Goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording bij ondernemingen, ook wel Corporate Governance genoemd. ZorgSaam conformeert zich hiertoe aan de landelijk geldende Zorgbrede Governancecode. Wij geven graag openheid over onze organisatie en bestuurlijke zaken. Op die manier willen we verantwoording afleggen aan iedereen die belang heeft bij wat we doen. Open, eerlijk en transparant.

Meer weten

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij onze bestuurssecretaris Rino Wisse via r.wisse@zzv.nl