Aandachtsgebieden

De Cliëntenraad Ziekenhuis heeft de volgende aandachtsgebieden:

1. Kwaliteit en Veiligheid

 • Veiligheidsrondes
 • Patiëntenparticipatie
 • Kwaliteitsindicatoren
 • Cliënten met verstandelijke beperking
 • Meldingen IGZ Cure / Meldingscie
 • Toegangstijden (Poli, wachtk., portal, no show etc.)
 • Patiënt Effect Rapportage (PER)
 • Gezondheidscentra/Seniorenklinieken
 • Seniorvriendelijk Ziekenhuis
 • Ambulance
 • Zorginkoop

2. Samenwerking derden

 • Samenwerking Zeeland-breed
 • Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen
 • Emergis
 • Gent 
 • Medische dienstverlening
 • Ketenzorg
 • Zorg Dichtbij

3. Financiën

 • Rapportage, begroting

4. ICT

5. Facilitair

6. Medezeggenschap

7. Communicatie en PR